Stäng meddelande

Om demokrati och delaktighet

Demokratin i Botkyrka byggas av och utvecklas med medborgarna. Vi som jobbar inom Botkyrka kommun vill att du som kommuninvånare är med och påverka vad som händer i kommunen.

Det är viktigt att du deltar i demokratiska processer och påverkar samhällsfrågor.

När du röstar visar du att du som medborgare tror på din möjlighet att vara med och påverka de som ska styra Botkyrka och Sverige. Men en välfungerande demokrati handlar inte bara om att rösta i de allmänna valen utan också om att vara delaktig och påverka politiska beslut och samhällsutvecklingen mellan valen.

I Botkyrka finns det olika möjligheter för dig att påverkat den lokala demokratin genom samtal och dialoger. Bland annat genom dialogforum, medborgarpaneler, samverkan, medborgarförslag och synpunkter.

Strategi för demokrati och delaktighet

Kommunen har en strategi för demokrati och delaktighet, här kan du bland annat läsa om 7 identifierade utvecklingsområden som kommunen jobbar med för att skapa en bättre lokaldemokrati i Botkyrka. Du hittar strategin under här nedanför.

Du kan också kontakta kommunens demokratiutvecklare Ahmad Azizi om du vill veta mer.

Sätt att delta och påverka

Att delta i de allmänna valen är grunden för att demokratin fungerar.

Ett annat sätt att delta i och påverka demokratin är att lämna synpunkter och medborgarförslag.

Påverka via Dialogforum

Dialogforum i Botkyrka kommun är ett lokalt forum där förtroendevalda möter kommuninvånare.

Det finns sex dialogforum i Alby, Fittja, Grödinge, Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba. Du hittar kontaktuppgifter och annan relevant information om dialogforum i varje område under läs mer.

Medborgarpanelen – dialog via internet

Medborgarpanel är ett sätt för kommuninvånarna att via internet ha möjlighet att tycka till om frågor som kommunen arbetar med. Du hittar mer information om medborgarpanel under läs mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Kommun & politik