Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Om samråd och granskning av planer och program

Vad tycker du om hur Botkyrka bebyggs? När en detaljplan eller ett program är på samråd eller granskning kan du som medborgare påverka.

Under samråd och granskning har medborgare och fastighetsägare rätt att lämna synpunkter på program eller förslag till nya detaljplaner. Handlingarna finns både fysiskt på utställningsplatser och här på botkyrka.se.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstid kan ligga till grund för rätten att överklaga detaljplanen om synpunkterna inte har blivit tillgodosedda. Synpunkterna skickar du skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen med brev eller e-post.

Under Bo och bygga kan du se vilka detaljplaner som för närvarande är ute för samråd och granskning.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Kommun & politik