Stäng meddelande

Insyn och påverkan

Fem stycken Botkyrkamedborgare

Demokratin i Botkyrka byggs av och utvecklas med medborgarna. Vi som jobbar inom Botkyrka kommun vill att du som kommuninvånare är med och påverka vad som händer i kommunen.

Här listar vi de olika sätten som du kan vara med och påverka vad som sker i kommunen. Vill du läsa mer om de olika sätten kan du klicka dig vidare bland sidans relaterade länkar.

 • Lämna synpunkt
  Ange så detaljerat som möjligt vad din synpunkt gäller och skicka in den via länken ovan. Om din synpunkt gäller fel på gator, vägar eller parker ska du istället göra en felanmälan.

 • Lämna medborgarförslag
  I ett medborgarförslag lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Botkyrka. Ett medborgarförslag hanteras på samma sätt som en motion från en förtroendevald politiker. Fullmäktige bestämmer vilket politiskt organ som ska fatta beslut och besvara ärendet.

 • Delta i dialogforum
  I dialogforum träffar du dina lokala politiker och diskuterar frågor som berör och intresserar dig. Här får du som invånare möjlighet att påverka lokala beslut i ett tidigt skede av beslutsprocessen.

 • Kontakta politikerna
  I Botkyrkas förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till alla
  förtroendevalda politiker i kommunen.

 • Ungdomsfullmäktige
  Ungdomsfullmäktige är ett sätt för dig mellan 13–22 år att påverka politiska beslut i Botkyrka som handlar om ungdomsfrågor. Alla ungdomar i Botkyrka har rätt att kanditera till och lämna in motioner (förslag) till ungdomsfullmäktige.

Insyn i politiken

Du kan via vår webbplats läsa dagordningar, handlingar och protokoll inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Kommun & politik