Stäng meddelande

Storvreten 2019

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Goda förslag i Storvreten 31 augusti

Platser och tillfällen att mötas på är en viktig fråga för Botkyrkaborna i Storvreten. Många gav förslag på hur man kan mötas över åldersgränserna på olika sätt – en boulebana i Storvretsparken, att lekparken på Odlingsvägen ska bli roligare och mer attraktivt.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Våra barns framtid i Storvreten 18 september

Många hade synpunkter om längden på rasterna och lektionerna. Några föreslog längre raster och andra ville ha längre lektioner för slöjd, musik och bild.

Stort tack

Stort tack till alla som deltog med synpunkter, tankar och förslag! Dessa lämnas nu över till Dialogkommissionen som ska se över förslagen. Längre fram kan du se vilka förslag som blir verklighet genom att följa förslagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Kommun & politik