Stäng meddelande

Frågor och svar om Botkyrkadialogen

En Tullingebo lämnar en synpunkt under Botkyrkadialogen.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Botkyrkadialogen.

Fråga: Vad är Botkyrkadialogen?

Svar: Botkyrkadialogen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med dina politiker om saker du vill förbättra i din vardag. Dina förslag fångas upp av en politisk grupp som kallas Dialogkommissionen. Målet med dialogen är att tillsammans göra Botkyrka bättre.

Fråga: Hur fungerar Botkyrkadialogen i praktiken?

Svar: Botkyrka kommun är uppdelat i olika kommundelar och våra dialoger har vi alltid i ett område i taget. När vi är i ditt område arrangerar vi olika typer av möten med er som bor där. Det kan vara ett spontant möte på ditt torg eller i centrum, en träff på din fritidsgård eller i din skola. Vi kommer dit du redan är i din vardag!

När vi träffas i en dialog samlar vi in dina idéer om området i stort eller i en specifik fråga. Alla idéer skrivs ner och tas med in i organisationen. En politisk grupp som kallas Dialogkommissionen tar sedan beslut om vilka idéer som ska bli verklighet. Läs vilka som är ledamöter i Dialogkommissionen.

Fråga: Hur kan jag delta i en dialog?

Svar: När Botkyrkadialogen är i ditt område kommer vi berätta om det på olika sätt. Bland annat genom information här på vår webbplats, i din lokaltidning, i sociala medier och via olika föreningar. Här på webbplatsen kan du alltid läsa om datum, plats och tider för den kommande dialogen. Läs om just ditt område här!

Fråga: Har Dialogkommissionen pengar för att genomföra förslag?

Svar: Dialogkommissionen har en egen budget att använda för att genomföra Botkyrbornas förslag. Dialogkommissionen fördelar sina pengar efter de behov som finns i de olika kommundelarna.

Fråga: Hur går det till när förslag går till beslut?

Svar: Dialogkommissionen sammanträder innan och efter dialogerna för att utvärdera de dialoger som genomförts samt planera nya dialoger. Förslagen som har lämnats in under en dialog presenteras på Dialogkommissionens sammanträde.

De förslag Dialogkommissionen ställer sig bakom tas sedan upp med berörda verksamheter inom kommunen. Om det till exempel gäller belysning i en park, så tas det upp med de som har ansvar för parker. Läs mer om Dialogkommissionen här. 

Fråga: Hur lång tid tar det från att en idé kan bli verklighet?

Svar: Kommunen försöker göra de förändringar som har kommit upp under dialogen så snabbt som möjligt. Ofta krävs det dock en viss tid för att ta alla beslut och planera ordentligt, så att det blir så bra som möjligt.

Efter att dialogerna i en kommundel har genomförts, sammanställer och utreder tjänstepersoner på kommunen alla förslag. Dessa lämnas sedan till Dialogkommissionen inför deras nästa sammanträde.

Ibland är förslagen enkla att genomföra, till exempel om de handlar om fler papperskorgar eller bättre belysning. Ibland är förslagen större. Om det är enkelt att genomföra och inte flera verksamheter inom kommunen behöver vara med, så är målet att det ska vara klart inom några månader.

Om det är ett större förslag som kostar mer pengar och där det krävs mer arbete och fler inblandade – till exempel att skapa fler mötesplatser för äldre, tar det oftast längre tid.

Fråga: Vilka frågor beslutar en kommun om?

Kommunpolitiker tar beslut om många saker i din vardag, allt från skolan, kulturverksamhet och socialtjänst. Men vissa frågor har inte kommunen makt över, som exempelvis kollektivtrafik och vissa vägar. Flera lokala centrum ägs också av privata ägare. Sådana frågor kan inte Dialogkomissionen besluta om. Däremot berättar vi alltid för berörda aktörer om det kommer in förslag till dem.

Fråga: Vad menas när kommunen pratar om stärkt närdemokrati?

Svar: Den stärkta närdemokratin består av flera delar. En del är att det ska bli lättare och gå snabbare att få svar på dina förslag om kommunen. Klicka här för att läsa mer om det.

En annan del är Botkyrkadialogen som vi har beskrivit här ovan.

Sammantaget ska det bli enklare och tydligare för er att påverka ditt närområde. Förslag som går till beslut ska snabbare bli verklighet.

Vill du veta mer om Botkyrkadialogen?

Nedan kan du läsa mer om Botkyrkadialogen. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på botkyrkadialogen@botkyrka.se

Läs mer om Botkyrkadialogen i stort här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Kommun & politik