Stäng meddelande

Frågor och svar om Botkyrkadialogen

Bild

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Botkyrkadialogen och Dialogkommissionen här. Fler frågor och svar läggs upp löpande.

Fråga: Hur, när och var kan jag delta i en dialog?
Svar: Dialogerna kommer att genomföras under en fokusperiod i varje kommundel. Inför dialogerna kommer du att hitta datum, plats och tider här. Information om dialogerna läggs upp löpande här: Dialoger 2019-2020.

Fråga: Vad menas när kommunen pratar om "stärkt närdemokrati"?
Svar: Den stärkta närdemokratin består av flera delar. En del är att det ska bli lättare och gå snabbare att få svar på synpunkter. En annan del är att medborgarna kommer få tillfälle att delta i rådslag och ta ställning till olika förslag som berör närområdet. Med hjälp av tjänstepersoner, bjuder Dialogkommissionen in boende och verksamma i området. Botkyrkadialogen har en egen budget. Budgeten ska användas för att realisera vissa konkreta synpunkter och förslag på lokala frågor. Detta är en möjlighet för kommuninvånarna att direkt påverka politiska beslut. Sammantaget ska det bli enklare och tydligare för invånarna att påverka i sitt närområde och förslag som går till beslut ska snabbare bli verklighet.

Fråga: Vad är skillnaden på Dialogforum* och Botkyrkadialogen?
Svar:

  • Dialogforum hade ingen egen budget för att genomföra förslag. Det har Botkyrkadialogen. Det gör att flera förslag lätt och snabbt kommer att kunna genomföras.
  • Botkyrkadialogen fokuserar extra mycket på dialoger i en kommundel i taget. Under tre månader har politiker och tjänstepersoner flertalet dialoger med boende och verksamma i kommundelen. Hur många det blir är olika och beror på behovet i den aktuella kommundelen.
  • Alla dialoger förbereds noga med boende och verksamma i just den kommundelen, för att hitta de bästa formerna och de ämnen som är speciellt viktiga i just den kommundelen. Ibland är den bästa formen ett klassiskt stormöte, ibland handlar det om att kommunen är på plats där medborgarna rör sig till vardags - det kan vara på vägen från jobbet, i ett köpcentrum, på en fritidsgård eller någon annanstans. Dialogerna är där medborgarna är. Dialogforum bestod av ett antal stormöten, en form som passar en del medborgare, men inte alla.

Fråga: Hur mycket pengar har Dialogkommissionen i sin budget?
Svar: Dialogkommissionen har 4 miljoner kronor per år i budget att använda för att genomföra kommuninvånarnas förslag. Dialogkommissionen fördelar budgeten efter de behov som finns i de olika kommundelarna.

Fråga: Hur ofta träffas Dialogkommissionen? Hur går det till när förslag går till beslut?
Svar: Dialogkommissionen sammanträder innan och efter dialogerna för att utvärdera de dialoger som genomförts samt planera nya dialoger.

Under dialogerna i kommundelarna kommer medverkande politiker och tjänstepersoner att samla in medborgarnas förslag. Dessa presenteras på dialogkommissionens nästkommande sammanträde. De förslag dialogkommissionen ställer sig bakom tas sedan upp med berörda nämnder och förvaltningar. Om det till exempel gäller upprustning av en lekpark, så skickas det till samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fråga: Var kan jag få mer information om Dialogkommissionens syfte, mål och ansvar?
Svar: I Dialogkommissionens reglemente kan du läsa mer om vad politikerna beslutat att Dialogkommissionen, med stöd av de som arbetar på kommunledningsförvaltningen, ska göra.

Fråga: Jag har lämnat en synpunkt, men ännu inte fått svar. Hur länge behöver jag vänta?
Svar: Du ska få svar att din synpunkt tagits emot inom två dagar. Inom tio dagar ska du få svar av en handläggare som är den som ska ta hand om din synpunkt. Synpunktshanteringen ses över och utvecklas ständigt. Om du har idéer om förbättringar, lämna gärna en synpunkt, ring eller skicka ett mejl till kommunen. Läs mer om synpunkter här.

*) Dialogforum hette kommunens medborgardialoger fram till 31 december 2018. Dialogforum hade ett annat upplägg där medborgare bjöds in till stormöten ett antal gånger per år och kommundel. Botkyrkadialogen ska göra det lättare för fler medborgare att föra dialog med kommunen och vara med och påverka och utveckla sitt närområde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Kommun & politik