Stäng meddelande

Botkyrka är din kommun – prata med oss

En familj  vid en parkbänk.

Dialogkommissionen är en ny politisk grupp med tretton ledamöter och ligger direkt under kommunstyrelsen.

Dialogkommissionen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med oss om saker du vill förbättra i din vardag.

Målet med dialogen är att skapa ett Botkyrka som utvecklas tillsammans med dig som bor här. Dialogkommissionen kommer att hålla dialoger under tre månader i ett område i taget. Först ut är Hallunda-Norsborg under januari - mars 2019.

Dialogkommissionen är en grupp med tretton politiker från alla politiska partier i kommunfullmäktige. Dialogkommissionen har en egen budget som ska användas för att göra verkstad av de förslag som kommer upp under dialogerna och som går att genomföra.

En förstärkning av arbetet med närdemokrati
Botkyrka kommun har länge jobbat med demokratifrågor och demokratiutveckling. Kommunen har gjort satsningar för att öka valdeltagandet i de allmänna valen, jobbat med medborgardialoger, öppnat upp för synpunkter och medborgarförslag och mycket mer. Nu vill den politiska ledningen i Botkyrka ta nästa steg för att öka Botkyrkabornas inflytande mellan valen.

Detta innebär bland annat följande:

  • En dialogkommission med tretton politiker från alla politiska partier i kommunfullmäktige inrättas. Den tillsätts i januari 2019 för att möta medborgare en kommundel i taget. Först ut är Hallunda-Norsborg under januari-mars 2019.
  • I samband med en fokusperiod i ett område finns möjlighet att hålla så kallade rådslag (omröstningar) i en specifik fråga. De nya rådslagen ersätter den nuvarande medborgarpanelen.
  • Dialogkommissionen ersätter nuvarande dialogforum som har funnits i sex olika områden i Botkyrka.
  • Områdesutvecklingen stärks i våra kommundelar.
  • Det ska bli lättare för medborgare att få återkoppling på sina synpunkter. Därför utvecklas hanteringen av synpunkter och den kommer att ersätta det som tidigare kallats för medborgarförslag. Hanteringen av medborgarförslagen har inneburit mycket administration vilket lett till för lång svarstid till medborgaren. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar synpunkter från medborgare.

Vill du ha mer information om Dialogkommissionens arbete?

Vill du få löpande information om Dialogkommissionens arbete via e-post?
Anmäl dig här.


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2019
Kommun & politik