Stäng meddelande
  • Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Bo & bygga
  • Klimat & miljö
  • Omsorg & stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik
    • Politik och nämnder

Styrdokument/författningssamling

Ett stort antal lagar och förordningar styr kommunernas verksamheter.
Utöver det utformar enskilda kommuner styrdokument/författningar som anger inriktningen för den egna verksamheten. På denna sida hittar du en sammanställning över de styrdokument/författningar som är politiskt antagna i Botkyrka kommun.

Sidan uppdateras löpande av Lena Bogne, kommunledningsförvaltningen. Vid eventuella frågor kontakta lena.bogne@botkyrka.se

Styrdokumenten/författningarna finns samlade i nedanstående förteckning. För att ta del av själva dokumenten klickar du dig vidare i mapparna nedan.

Indelningen nedan utgår från vilken nämnd som ansvarar för själva dokumentet.

Förteckning av Botkyrka kommuns styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Dokumenthanteringsplan utbildningsförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 533.3 kB 2017-05-04 15.34
Förskole- och ramprogram vid ny-, om- och tillbyggnad av förskola.pdföppnas i nytt fönster 480.4 kB 2017-05-04 15.34
Kompetensförsörjningsplan för utbildningsförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 141.6 kB 2018-02-26 18.45
Kostpolicy för Botkyrka kommun.pdföppnas i nytt fönster 32.2 kB 2017-05-04 15.27
Kraftsamlings styrdokument.pdföppnas i nytt fönster 420.9 kB 2017-05-04 15.34
Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.pdföppnas i nytt fönster 123.1 kB 2017-05-04 15.34
Riktlinjer avseende skolfrånvaro i Botkyrka kommuns grundskolor.pdföppnas i nytt fönster 118.4 kB 2019-03-20 15.51
Riktlinjer för antagning till nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).pdföppnas i nytt fönster 80.8 kB 2017-05-04 15.34
Riktlinjer för arbetet med flerspråkighet i förskolan.pdföppnas i nytt fönster 261.1 kB 2018-07-02 19.27
Riktlinjer för arbetskläder i Botkyrka kommuns förskolor.pdföppnas i nytt fönster 120 kB 2018-06-18 15.24
Riktlinjer för avgifter i skolan.pdföppnas i nytt fönster 60.2 kB 2017-05-04 15.34
Riktlinjer för elevhälsan i Botkyrka.pdföppnas i nytt fönster 471.8 kB 2019-04-26 15.32
Riktlinjer för godkännande av fristående förskola.pdföppnas i nytt fönster 312.7 kB 2019-07-01 17.33
Riktlinjer för gymnasiestudier vid folkhögskola.pdföppnas i nytt fönster 250.4 kB 2017-05-04 15.34
Riktlinjer för interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands.pdföppnas i nytt fönster 34.1 kB 2017-05-04 15.34
Riktlinjer för livscykelhantering av 1_1 elevdatorer och läsplattor i grundskola och gymnasieskola.pdföppnas i nytt fönster 169.9 kB 2017-05-04 15.34
Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster 109.2 kB 2017-11-27 13.34
Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster 356.2 kB 2019-07-01 17.33
Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld.pdföppnas i nytt fönster 246.2 kB 2017-06-30 13.50
Strategi för kompetensförsörjning inom utbildningsförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 303.4 kB 2018-01-24 14.54
Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.pdföppnas i nytt fönster 92 kB 2017-05-04 15.34
Utbildningsförvaltningens krisledningsplan.pdföppnas i nytt fönster 386.7 kB 2017-05-04 15.34
Utbildningsnämndens delegationsordning.pdföppnas i nytt fönster 282.1 kB 2019-06-28 18.10
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2019
Kommun & politik