Försäkringar

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos
Stockholmsregionens Försäkring AB. Här hittar du bland annat villkor och
skadeanmälan.

Botkyrka kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens
Försäkring AB. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens
förskole- och skolbarn, gymnasieelever samt elever i vuxenutbildningen.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet i
länken till höger. Under "läs mer" hittar du länkar till försäkringsbolagets skadeanmälan
och försäkringsvillkor.

Skadeanmälan

Du som vårdnadshavare gör skadeanmälan direkt till Sverigeskador via post eller e-post.

 

Adress

Sverigeskador
Box 2080
372 02 Kallinge

E-postadress

srf@sverigeskador.se

Telefon

0457-794 91

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2017
Kommun & politik