Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Krisgrupp POSOM

Om det inträffar en stor olycka eller allvarlig samhällskris behöver många människor hjälp och stöd på olika sätt. Det kan finnas behov av att få tala med någon om det man varit med om eller behov av mer praktiskt stöd.

Vid en sådan händelse aktiveras kommunens POSOM-grupp. Det är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Gruppen sammankallas och leds av socialchefen och består av representanter från kommunen, räddningstjänsten, kyrkan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Vad gör POSOM-gruppen?

POSOM-gruppens uppgift är att försöka lindra akuta situationer och förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. Gruppen ansvarar för att erbjuda resurser som anses nödvändiga, till exempel:

  • stödpersoner till drabbade, enskilda och familjer
  • informations- och stödcentrum
  • stöd för att hjälpa människor vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället

Övrigt

Om du har drabbats av en personlig kris och behöver stöd, kan du ringa medborgarcenter på telefon 08-530 610 00 eller mejla till medborgarcenter@botkyrka.se. Där kan du få mer information om det stöd som kommunen kan erbjuda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Kommun & politik