Störningsinformation:
Vattenläcka på Katrinebergsvägen i Tullinge
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Information om coronaviruset

Här hittar du övergripande information, länkar och rekommendationer om coronaviruset.

Skydda dig själv och andra från smitta

6 viktiga regler mot coronavirus:

  1. Har du minsta förkylningssymptom – håll dig hemma
  2. Har du barn som visar symptom – ta hem barnet
  3. Har du möjlighet att jobba hemifrån – gör det
  4. Undvik onödiga besök
  5. Tvätta händerna ofta och noggrant
  6. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus

Hjälp till att minska smittspridningen

Myndigheternas strategi är inriktad på att begränsa spridningen av viruset. Det innebär att alla med förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter för att minska risken att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Undvik onödiga resor.

  • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

  • Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Tillsammans hjälps vi åt att skydda våra känsligaste medmänniskor och varandra.

Smittspridning i länet och Botkyrka

Region Stockholm publicerar varje tisdag uppgifter från Smittskydd Stockholm över smittade per kommun. För Stockholms kommun är uppgifterna även uppdelade i kommunens olika stadsdelar.

Den 7 april publicerades siffror över antalet bekräftat smittade personer per kommun första gången tillsammans med uppgifter om hur den siffran relaterar till folkmängden. Det mått som används är antalet smittade per 10 000 invånare. Att presentera siffrorna på det sättet underlättar att göra jämförelser mellan kommuner och stadsdelar.

Uppgiften som redovisas är det kumulativa antalet smittade, det betyder att även personer som blivit friska eller avlidit alltid kommer vara en del det totala antalet. I diagrammet nedan redovisar vi hur antalet bekräftat smittade har ökat över tid.

Diagram som visar andelen smittade i Botkyrka och Region Stockholm.

Det framgår av diagrammet att antalet bekräftat smittade har ökat snabbare i Botkyrka än i Regionen i stort. Uppgifterna publicerade den 12 maj pekar dock på att skillnaden kan ha börjat minska, Botkyrka hade då 47 bekräftade smittade per 10 000 att jämföra med 40 i regionen som helhet. Trenden fortsätter enligt siffrorna som presenterades 26 maj.

Den 23 april redovisade Region Stockholm för första gången avlidna i Covid-19 på motsvarande sätt. Efter det har dessa uppgifter även ingått i den veckovisa rapporten. Inledningsvis var det totala antalet relativt lågt, vilket gjorde att ett flera mindre kommuner inte redovisade det exakta antalet. I Botkyrka har antalet avlidna per 10 000 hela tiden legat lägre än i regionen stort. Den 26 maj var antalet avlidna i Botkyrka 6,2 och i regionen 8,1 per 10 000 invånare, vilket gör att ökningen av antalet döda i Botkyrka är något lägre än för regionen totalt, jämfört med veckan före.

Diagram som visar andelen avlidna av covid-19 i Botkyrka och Region Stockholm

I Botkyrka har vi med andra ord en större andel av befolkningen som blivit bekräftade med smitta och en lägre andel som har avlidit. Varför det ser ut så har vi inget facit kring ännu. Just nu arbetas det med analysen på regional- och riksnivå. Med det sagt jobbar vi oavbrutet för att analysera och optimera vår lokala bevakning

Vad vi nu ser kan vara en nedåtgående trend, men det är för tidigt att dra slutsatser av detta och vi fortsätter granska all den fakta som finns och kommer in.

Statistiken är uppdaterad 2020-05-26.

Region Stockholms statistik över smittade och avlidna i kommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På andra språk / In other languages
Gör ditt ärende online

Genom att använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du utföra många ärenden online. Till exempel söka bygglov, ekonomisk bistånd, instatser enligt LSS, parkeringstillstånd och mycket mer.

Behöver du hjälp?

Medborgarcenter finns tillgängliga via telefon- och e-post.

Medborgarcenter tar emot frågor via telefon 08-530 610 00 eller via e-post medborgarcenter@botkyrka.se på ordinarie öppettider.

Varmt välkommen att höra av dig. Kontakta oss om det finns behov av ett personligt möte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020