Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Information om coronaviruset

Här hittar du övergripande information, länkar och rekommendationer om coronaviruset.

Skydda dig själv och andra från smitta

Nu säkrar vi sommaren i Botkyrka

  1. Fortsätt hålla avstånd även utomhus, inte minst på badstränder
  2. Undvik att åka kollektivtrafik till våra sommaraktiviteter – om du kan
  3. Umgås och fira i ett litet format
  4. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  5. Stanna hemma om du har symtom
  6. Brandbilar, ambulanser och polis måste kunna komma fram när du parkerar din bil eller cykel

Hjälp till att minska smittspridningen

Myndigheternas strategi är inriktad på att begränsa spridningen av viruset. Det innebär att alla med förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter för att minska risken att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Undvik onödiga resor.

  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.
  • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa sociala kontakter och undvika platser där människor samlas.

Tillsammans hjälps vi åt att skydda våra känsligaste medmänniskor och varandra.

Smittspridning i länet och Botkyrka

Region Stockholm publicerar varje tisdag uppgifter från Smittskydd Stockholm över smittade per kommun. För Stockholms kommun är uppgifterna även uppdelade i kommunens olika stadsdelar.

Den 7 april publicerades siffror över antalet bekräftat smittade personer per kommun första gången tillsammans med uppgifter om hur den siffran relaterar till folkmängden. Det mått som används är antalet smittade per 10 000 invånare. Att presentera siffrorna på det sättet underlättar att göra jämförelser mellan kommuner och stadsdelar.

Uppgiften som redovisas är det kumulativa antalet smittade, det betyder att även personer som blivit friska eller avlidit alltid kommer vara en del det totala antalet. I diagrammet nedan redovisar vi hur antalet bekräftat smittade har ökat över tid. Smittskydd Stockholm skriver i pressmeddelandet 2 juni att ’Då provtagningen nu har ökat syns också en ökning i antalet konstaterat smittade’.

Diagram som visar andelen smittade i Botkyrka och Region Stockholm.

Det framgår av diagrammet att antalet bekräftat smittade har ökat snabbare i Botkyrka än i Regionen i stort. Uppgifterna publicerade den 12 maj pekade dock på att skillnaden kan ha börjat minska, Botkyrka hade då 47 bekräftade smittade per 10 000 att jämföra med 40 i regionen som helhet. Trenden har fortsatt sedan dess.

Den 23 april redovisade Region Stockholm för första gången avlidna i Covid-19 på motsvarande sätt. Efter det har dessa uppgifter även ingått i den veckovisa rapporten. Inledningsvis var det totala antalet relativt lågt, vilket gjorde att ett flera mindre kommuner inte redovisade det exakta antalet. Den 2 juni var antalet avlidna i Botkyrka 6,8 och i regionen 8,5 per 10 000 invånare.

Den 9 juni presenterades ingen ny statistik över avlidna. Orsaken är, enligt Smittskydd Stockholm, att ”antalet avlidna under den senaste veckan nu sjunkit så att det för majoriteten av kommuner respektive stadsdelsområden är färre än tio avlidna. Därför utgår redovisningen ur dagens rapport på grund av patientsekretess”.

Diagram som visar andelen avlidna av covid-19 i Botkyrka och Region Stockholm

I Botkyrka har vi med andra ord en större andel av befolkningen som blivit bekräftade med smitta och en lägre andel som har avlidit. Varför det ser ut så har vi inget facit kring ännu. Just nu arbetas det med analysen på regional- och riksnivå. Med det sagt jobbar vi oavbrutet för att analysera och optimera vår lokala bevakning

Vad vi nu ser kan vara en nedåtgående trend, men det är för tidigt att dra slutsatser av detta och vi fortsätter granska all den fakta som finns och kommer in.

”Från och med 16 juni kommer inte Smittskydd Stockholm uppdatera siffrorna på antalet smittade per 10 000 invånare på kommunnivå, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsida där statistiken uppdateras varje torsdag.

Folkhälsomyndighetens statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödmaterial till föreningar och andra för en säker sommar

Alla sommarens regler

På krisinformation.se finns samlad information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping, badplatser, idrott, lägerverksamhet med mera.

Sommaren under covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (krisinformation.se)

Sommarguiden

Vi har gjort en sommarguide med tips och information om allt som finns att upptäcka i Botkyrka i sommar. Där finns också mer information om hur du kan njuta av sommaren på ett säkert sätt.

Sommarguiden

Affischer vid aktiviteter

Här finns affischer och annat material från 1177 Vårdguiden och Region Stockholm. Affischerna kan skrivas ut och sättas upp i samband med olika aktiviteter. En stor del av materialet finns på olika språk.

Håll avståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stanna hemma om du är sjuklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvätta händernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fira säkertlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till barn och unga

Här finns affischer från Botkyrka kommun riktade till barn och unga om var de kan vända sig om de behöver stöd eller någon att prata med. Här finns också en folder för dig som oroar dig för ett barn.

Om du är ung och behöver prata med någon (A3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Om du är ung och behöver prata med någon (A4)

Om du är ung och behöver prata med någon (A5)

Om du oroar dig för ett barn (A5)

Fler affischer till barn och unga

Folkhälsomyndigheten har tagit fram affischer med olika budskap som riktar sig direkt till barn och unga. Även dessa kan skrivas ut och sättas upp i samband med aktiviteter.

Hosta och nys i armvecket

Håll avstånd till andra människor

Stanna hemma när du är sjuk

Tvätta händerna ofta

4 tips för att må bra under den här tiden

Mer på andra språk

Söker du mer information om coronaviruset och covid-19 på andra språk än svenska? Vi har samlat material på ett stort antal språk på en och samma sida.

In other languages

På andra språk / In other languages
Gör ditt ärende online

Genom att använda vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du utföra många ärenden online. Till exempel söka bygglov, ekonomisk bistånd, instatser enligt LSS, parkeringstillstånd och mycket mer.

Behöver du hjälp?

Medborgarcenter finns tillgängliga via telefon- och e-post.

Medborgarcenter tar emot frågor via telefon 08-530 610 00 eller via e-post medborgarcenter@botkyrka.se på ordinarie öppettider.

Våra medborgarkontor i Alby och Tumba håller öppet för personligt besök. Övriga medborgarkontor är stängda tills vidare. Här finns mer information om öppettider.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020