Stäng meddelande

Det här gäller för vård, omsorg och stöd

Inom vård, omsorg och stöd har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd.  

För vård- och omsorgsboendena råder besöksförbud. För övriga verksamheter såsom boenden inom funktionsnedsättningsomsorgen bör anhöriga undvika onödiga besök och aldrig göra besök vid symptom på luftvägsinfektion, feber eller hosta. Vi ställer in eller undviker externa aktiviteter.

Inom vården och omsorgen håller vi en god personalkontinuitet genom att begränsa antalet personer ur personalen som är i kontakt med boende och brukare. Som alltid följer vi Socialstyrelsen hygienrutiner inom vård och omsorg.

Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. Vi månar om att föra en dialog med dig som är anhörig.

Frågor och svar om besöksförbudet

Varför har man infört ett besöksförbud?
Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande coronaviruset. Det innebär bland annat att besöksförbud införs på samtliga vård- och omsorgsboenden i Botkyrka. Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare. Personer som är äldre och personer med underliggande sjukdomar har större risk att bli svårt sjuka.

För vilka gäller besöksförbudet?

Besöksförbudet gäller alla som inte arbetar på vård- och omsorgsboendet. De enda som får komma in är vård- och omsorgsboendets egen personal eller annan personal som ska utföra akuta åtgärder, som exempelvis sjukvård.

Hur länge gäller besöksförbudet?
Besöksförbudet gäller från och med nu till och med den 30 april 2020 eller tills annat meddelas.

Finns undantag det från besöksförbudet?
I särskilda fall kan man göra undantag för anhöriga som behöver besöka en närstående. Kontakta enhetschefen på vård- och omsorgsboendet med din fråga.

Får jag som bor på ett vård- och omsorgsboende inte gå ut nu? Kan jag åka och hälsa på mina anhöriga?
Syftet med besöksförbudet är att begränsa smittspridning och skydda personer som är äldre och personer med underliggande sjukdomar, som har större risk att bli svårt sjuka. Du har möjlighet att lämna ditt boende, men våra rekommendationer är att du då undviker folksamlingar och håller en mycket god handhygien. Var uppmärksam på förkylningssymtom, även milda, och att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Hur gör jag med mina planerade sjukhusbesök?
Samråd med din läkare om sjukhusbesöket ska genomföras som planerat eller eventuellt kan skjutas upp. Omsorgspersonalen på ditt boende kan hjälpa dig med detta.

Hur gör jag med inplanerat tandvårdsbesök?
Endast akut tandvård utförs så länge besöksförbudet gäller. Det betyder att munhälsobedömningar och annan tandvård som inte är akut senareläggs.

Hur blir det med frisörbesök?
Frisörer får inte besöka vård- och omsorgsboendet så länge besöksförbudet gäller.

Får jag fotvård som vanligt?
Fotvårdare får inte besöka vård- och omsorgsboendet så länge besöksförbudet gäller. Omsorgspersonalen på ditt boende kan hjälpa dig vid behov.

På mitt vård- och omsorgsboende/servicehus finns en restaurang som är öppen för allmänheten, hur funkar det med besöksförbudet?
Både restaurang Tornet och Orrens restaurang är stängda så länge besöksförbudet pågår.

Jag har blivit erbjuden lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Går det att flytta in med tanke på besöksförbudet?
Ja, våra vård- och omsorgsboenden tar emot dig som har erbjudits lägenhet. För att begränsa smittspridningen har vård- och omsorgsförvaltningen justerat rutinerna vid inflyttning. Det är tyvärr inte möjligt för dig eller dina anhöriga att titta på lägenheten innan ni flyttar in. Personal på boendet kan i stället vara behjälplig med fotografier och mått från aktuell lägenhet. Det möblemang som kan flyttas av max en anhörig kan du ta med dig i nuläget. Personal kan även hjälpa till med flytten. Övrigt möblemang kan magasineras eller förvaras på annan plats till dess att besöksförbudet hävs. På grund av smittrisken tillåter vi inte att du i nuläget tar hjälp av flyttfirma som bär in dina saker. Du som flyttar in eller din anhöriga som hjälper dig ska inte ha symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber.

Jag har fått en äldreenkät från Socialstyrelsen. Hur kan jag få hjälp att fylla i?
Prata med enhetschefen på ditt boende, så att ni hittar en lösning som passar för dig. Personal på boendet kan till exempel hjälpa dig att få kontakt med en anhörig via telefon eller med hjälp av digitala hjälpmedel, så att ni kan fylla i tillsammans. Om du vill att en anhörig fyller i enkäten åt dig så kan boendet skicka den till din anhöriga, eller så kan din anhörige fylla i via internet. Om du vill och ber om det kan också omsorgspersonalen hjälpa dig att fylla i enkäten.

Verksamheter inom äldreomsorgen

Vård- och omsorgsboenden, servicehus och korttidshem inom äldreomsorg

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande coronaviruset. Det innebär bland annat att besöksförbud införts på samtliga vård- och omsorgsboenden, servicehuset Orren och korttidshem inom äldreomsorgen i Botkyrka.

Vi som arbetar inom vård- och omsorgsförvaltningen vill göra allt vi kan för att underlätta för boende och anhöriga under perioden som besöksförbudet gäller. Vi arbetar just nu för att upprätta andra, digitala kontaktytor mellan boende och anhöriga. Självklart kommer vi också säkerställa att det finns aktiviteter och social samvaro för våra boende, men vi håller dessa aktiviteter inom avdelningen.

Du är mycket välkommen att kontakta vård- och omsorgsboendets enhetschef om du har frågor. Kontaktuppgifter till vård- och omsorgsboendens enhetschefer hittar du här.länk till annan webbplats

Med gemensamma krafter kan vi bidra till att minska smittspridningen. Stort tack för ditt samarbete!

Hemtjänst och hemgångsteam

Vi håller god personalkontinuitet för att minimera risken för smittspridning. Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter. Vi är noga med att medarbetare med förkylningssymptom ska stanna hemma från arbetet.  

Dagverksamhet inom äldreomsorgen

Stängt från 20 mars till 30 april. Stängningen kan komma att förlängas eller upphävas tidigare om förutsättningar till beslutet förändras.Medborgare med behov av stöd hemma under tiden som dagverksamheten är stängd får hjälp av medarbetare på dagverksamheten att komma i kontakt med handläggare på Myndighet. Du kan också kontakta handläggare själv via medborgarkontoret 08-530 610 00.

Mötesplatser för seniorer

Mötesplats Tumba och Mötesplats Grödinge är stängda fram till den 30 april 2020 eller tills annan information ges.

Botkyrkafixaren

Gör inga hembesök hos medborgare från och med nu och tills annat meddelas.

Verksamheter inom funktionsnedsättningsomsorgen

Personlig assistans

Vi håller god personalkontinuitet för att minimera risken för smittspridning. Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter. Vi är noga med att medarbetare med förkylningssymptom ska stanna hemma från arbetet. 

Gruppboenden inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi håller god personalkontinuitet för att minimera risken för smittspridning. Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter. Vi är noga med att medarbetare med förkylningssymptom ska stanna hemma från arbetet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. 

Serviceboende inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi håller en god personalkontinuitet för att minska smittspridningen. Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter. Vi är noga med att medarbetare med förkylningssymptom ska stanna hemma från arbetet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta.   

Korttidsboende inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi håller en god personalkontinuitet för att minska smittspridningen. Vi ställer in gemensamma aktiviteter såsom brukarråd under perioden. I dialog med brukare och anhöriga gör vi individuella bedömningar kring medverkan i olika aktiviteter och sammankomster. Vi är noga med att medarbetare med förkylningssymptom ska stanna hemma från arbetet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta.    

Mobila teamet

Vi håller en god personalkontinuitet för att minska smittspridningen. Vi ställer in gemensamma aktiviteter såsom brukarråd under perioden. I dialog med brukare och anhöriga gör vi individuella bedömningar kring medverkan i olika aktiviteter och sammankomster. Vi är noga med att medarbetare med förkylningssymptom ska stanna hemma från arbetet.  

Brukarombudsman

Brukarombudsmannen är tillgänglig för medborgare via telefon och e-post men medverkar inte i externa möten. Brukarråd ställs in tills dess att annat meddelas.

Verksamheter inom socialtjänsten

Kommunens öppna förskolor

stänger från och med fredag 13 mars 2020 tills vidare. Information har gått ut till de föräldrar som återkommande besöker öppna förskolan.

Gemensamhetslokaler i Alby och Vårsta till boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

stänger från måndag 16 mars 2020 tills vidare. Information har gått ut till de boende.

Ekonomiskt bistånd

Alla sökande uppmanas att lämna in sina handlingar elektroniskt via kommunens e-tjänst (ansökan, kontoutdrag, komplettering, överklagan). Läs mer via den här länken.
Pappersansökan och kompletterande handlingar kan fortfarande lämnas in vid vår reception på Hans Stahles väg 15 med öppettider:
måndag 8:00-12:00, 13:00-18:00, tisdag – Torsdag 8:00-12:00, 13:00-16:00, fredag 8:00-12:00, 13:00-14:00. OBS! Receptionen är öppen men obemannad. Dokument läggs i receptionens låsta sekretesskärl som vi tömmer två ggr/dag.
Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare. Bemanning på kontoret har minskat för att enbart handlägga ansökan om ekonomiskt bistånd och hantera akuta ärenden.
Undrar du om beslut och beräkning hänvisas du i första till Mina sidor som du når via kommunens e-tjänst. E-tjänsten når du via den här länken.länk till annan webbplats I andra hand kan du kontakta din enskilda handläggare per telefon.

Mottag vuxna och barn

Det är öppet in till receptionen på Munkhättevägen 49 men den är obemannad. Eventuell personal som befinner sig i receptionen arbetar med andra uppgifter.

Alla personliga besök med handläggare har avbokats och vi ber dig att istället kontakta din handläggare via telefon eller e-post.

Du som vill göra en ansökan eller komplettera din ansökan gör det bäst i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som ändå vill lämna ansökan eller komplettering på papper kan använda receptionens låsta sekretesskärl som vi tömmer två gånger per dag.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon: 08-530 618 00 (vuxen) eller 08-530 622 55 (barn).

Verksamheterna med sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

stänger från måndag 16 mars 2020 tills vidare. Information har gått ut till de som återkommande besöker verksamheterna.

Förebyggande områdesarbete

koncentreras till fältarbete utomhus i prioriterade områden. Verksamheten upphör tillfälligt med fältarbete i skola och på fritidsgårdar.

Familjerätten

Familjerätten har gjort följande verksamhetsförändringar med anledning av coronaviruset:

  • Barns umgänge med föräldrar i närvaro av umgängesstöd i vår umgängeslokal är inställda.
  • Faderskap/föräldraskap fastställs genom att handlingar skickas hem till föräldrar och inte genom personliga besök.
  • I övrigt har vi ställt om vårt arbete till digital form. Vi har samtal med föräldrar per telefon eller i digitala verktyg stället för vid personliga besök. Vissa fysiska möten genomförs fortfarande om de bedöms som nödvändiga utifrån myndighetsutövning.
Öppenvården vuxna

Öppenvården vuxna och vård och- stödsamordnarteamen har ställt om vårt arbete till digital form i möjligaste mån. Vi har samtal med våra klienter i telefon eller i digitala verktyg. Vissa fysiska möten genomförs fortfarande om de bedöms som nödvändiga.

Enheterna myndighet och utredning vuxna och unga vuxna

Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare, vi använder oss av telefon och digitala verktyg i möjligaste mån. I receptionen hanterar vi akuta ärenden. Har du frågor om ditt ärende kan du ringa din handläggare eller nå oss via kommunens växeln 08–530 610 00.

Övriga verksamheter inom vård, omsorg och stöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuder information och stöd via mail, telefonsamtal och samtal via Skype och utökar sina telefontider till vardagar klockan 9.00 - 16.30. Välkommen att kontakta Johan Nicander på telefon: 08-530 610 69 eller 070-180 56 96 (röstsamtal eller Skype/Facetime). Håll dig uppdaterad via anhörigstöds kalendarium gällande status för framtida evenemang.

Här hittar du anhörigstöds kalendarium och kontaktuppgifterlänk till annan webbplats

Restaurang Orren och Restaurang Tornet

Både restaurang Tornet och Orrens restaurang är stängda så länge besöksförbudet vid vård- och omsorgsboenden pågår.

Information för externa utförare inom vård, omsorg och stöd

Externa utförare inom LSS och vård- och omsorgsboende

För de parter som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller normalt sett samma författningar och krav vid en kris som vid normalfallet. För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav vid en kris måste därför verksamheter inom dessa områden göra den planering som verksamheterna bedömer är nödvändig för att kunna hantera en allvarlig händelse.

Exempel på de författningar som gäller är:

  • Socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
  • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL,
  • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och
  • Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

En vägledande princip i det svenska krishanteringssystemet är ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala omständigheter även har det vid en kris, exempelvis vid spridning av en allvarlig smitta.

Kommunens ansvar

Kommunallagen reglerar kommunens ansvar inom det egna geografiska området och av 2 kap. 1 § SoL framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. Det ansvaret ligger kvar hos kommunen även under en kris, i enlighet med ansvarsprincipen. På motsvarande sätt kvarstår kommunens ansvar att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård.

För att försäkra sig om att det också i enskilt bedrivna verksamheter finns en planering för att kunna hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning, behöver den kommunala nämnden ha fortlöpande kontakt med dem som fått i uppgift att verkställa beslut enligt SoL och LSS. Nämnden har samma ansvar oavsett om det gäller avtal med entreprenader eller köp av enstaka platser i tillståndspliktiga verksamheter.

Tillhandahållandet av personlig assistans

Den assistansberättigade kan välja mellan att få assistansen utförd genom kommunen, att själv vara arbetsgivare för assistenterna eller att anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. De enskilda utförarna som har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild har en skyldighet att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkten LSS eller assistansersättning enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken. De enskilda utförarna kan inte begränsa sitt åtagande mot en enskild insatsberättigad till vissa tider eller insatser.

I vissa särskilda undantagsfall kan kommunen tillfälligt ta över tillhandahållandet av assistansen. Här avses i första hand oförutsedda händelser som exempelvis akuta sjukfall som små assistansanordnare saknar förutsättningar för att ha beredskap för. När dessa särskilda undantagsfall råder har kommunen det yttersta ansvaret att ha en beredskap att tillhandahålla personlig assistans.

Samverkan

Svensk krishantering bygger på samverkan, vilket innebär att olika aktörer hjälps åt inför och under en kris. Samverkan sker mellan olika myndigheter och kommuner såväl som mellan företag och frivilligorganisationer, eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris.

Vid eventuella frågor kontakta Myndighet på telefon: 070-204 51 91
telefontid måndag-torsdag 9.00-16.00, fredag 9.00- 14.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2020
Kommun & politik