Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Förskola, skola och vuxenutbildning

Om ditt barn känner förkylningssymptom ska barnet stanna hemma.

Förhöjd risk för smitta

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har höjt riskbedömningen avseende spridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög.

Det här gäller i Botkyrka kommun:

  • Alla barn, elever och medarbetare med förkylningssymtom, även lindriga symtom, ska inte komma till förskola, skola eller arbete.
  • Grundskolor och förskolor hålls öppna. Men barn, elever och personal som är sjuka ska gå hem.

  • Om barn eller elever kommer till skolan med förkylningssymtom, även lindriga, kommer skolan att kontakta vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem eller hämtas.

  • Om du är, eller har varit sjuk och/eller har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du blivit symtomfri.

Vårt arbetssätt med barnen och eleverna

  • Personalen pratar med barn och elever om viruset och svarar på deras frågor.

  • Personalen möter också barn och elever som känner oro genom att lyssna och svara på deras frågor. Tips om hur du som förälder kan prata med yngre barn om corona finns på BVC-poddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län.

  • Personal som arbetar i verksamheten kommunicerar med barn och elever om noggrann hygien: att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, hosta och nysa i armvecket och framförallt att stanna hemma om du har symtom.

  • Om förskolan eller skolan uppmärksammar att ett barn eller en elev har symtom kontaktas vårdnadshavare direkt, utan att eleven har passerat elevhälsovården

  • Förskolor och skolor har kommunikation med städansvariga om skärpta instruktioner kring städningen.

Förskola och grundskola

Verksamheten inom förskolan och grundskolan är igång tills vidare. Botkyrka kommun följer händelseutvecklingen noga och förbereder olika scenarier för förskolor och grundskolor, beroende på rekommendationerna från myndigheter och regeringen. Utbildningsförvaltningen har beredskap för att förändra verksamheten utifrån de behov som uppstår. Vid behov kommer vi att anpassa schemat eller ställa om till undervisning på distans också för grundskolan. Vi kommer i så fall att kontakta alla vårdnadshavare i Vklass.

Botkyrka kommun har en förberedd prioritetsordning som innebär att vi, vid behov av stängning, kommer att prioritera verksamheterna för de yngsta barnen, så att vårdnadshavare kan fortsätta sitt förvärvsarbete.

Utbildning på distans i gymnasieskolan och yrkeshögskolan

Med start onsdag 18 mars 2020 kommer Botkyrka kommuns gymnasieskolor, yrkeshögskolor, yrkesskolor och kommunal vuxenutbildning inklusive SFI att övergå till undervisning på distans. Botkyrka kommun följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation kring Sveriges gymnasieskolor, yrkesskolor och kommunala vuxenutbildningar.

Mer om distansundervisning i vuxenutbildningen

Vi lämnar inte ut några uppgifter

Om vi som kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2020