• Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Klimat & miljö
  • Bo & bygga
  • Omsorg & socialt stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik

Säkerhetsarbete - övergripande arbete i
kommunen

Botkyrka kommun arbetar aktivt med säkerhetsfrågor för dem som bor,
verkar och vistas i kommunen. Här får du information om delar av
säkerhetsarbetet.

Säkerhet innefattar mycket men vi ger här en bild av de säkerhetsfrågor vi arbetar kring.
Utgångspunkten för arbetet är kommunens säkerhetspolicy.

 

Brandfrågor

Kommunen arbetar efter Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Lagen styr inte bara
kommunen utan också den enskildes skyldigheter. Mycket i lagen styr renodlad
räddningstjänst men också kommunens förebyggande säkerhetsarbete.

Under "läs mer" till höger hittar du länkar till de styrdokument kring lagen som gäller
i Botkyrka kommun.

Har du frågor om sotning, eldning, fyrverkerier eller liknande så finns information om detta
på räddningstjänstens webbplats .

Larm och bevakning

Kommunen bevakar alla sina verksamheter med larm, en del kameror både inomhus och utomhus och bevakningsbilar som åker runt i kommunen. Detta för att minska risken för att kommunen ska utsättas för brott.

Informationssäkerhet

Information är en viktig strategisk resurs för Botkyrka kommun. Säker och tillförlitlig
information är väsentlig för kommunens förmåga att uppnå sina verksamhetsmål.

Kommunens invånare och medarbetare behöver tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Medborgarna har krav på integritet, sekretess samt enkel och effektiv kommunikation med
kommunen.

Samhället har krav i form av lagar och förordningar. Därför är det viktigt att arbeta
strukturerat och ansvarsfullt med informationssäkerhet i kommunen.

Utbildning trygg politiker

Här kommer du som förtroendevald åt utbildningen Trygg politiker. En utbildning som är
tänkt att ge lite tips och tricks för att du som förtroendevald tryggt ska kunna utföra ditt
uppdrag. Länk till utbildningen www.sakerhetsutbildning.net/tryggpolitikerlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2017
Kommun & politik