Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Trygghetsarbete

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som medborgare kan känna dig säker och trygg i din vardag.

Känslan av tillhörighet, att ha tillit och förtroende för varandra hör till de viktigaste faktorerna i ett tryggt och mänskligt samhälle. För att skapa detta behöver vi främja trygghet och förebygga brott.

Kommunen samarbetar med många olika aktörer för att göra Botkyrka till en trygg och säker plats. Du kan läsa mer om vårt trygghetsarbete via rubrikerna till vänster på sidan.

BRÅ i Botkyrka - lokala BRÅ

Brottsförebyggande rådet, BRÅ i Botkyrka bedriver lokala insatser för att öka kunskapen om brott, säkerhets- och trygghetsfrämjande arbete.

BRÅ i Botkyrka består av en politisk styrgrupp under ledning av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin och Närpolisen i Tumba samt en stödfunktion bestående av säkerhetschef, trygghetssamordnare och säkerhetssamordnare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2017
Kommun & politik