Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Dödsboanmälan och bouppteckning

En dödsboanmälan behöver lämnas in till kommunen när en person har
avlidit. I regel ska också en bouppteckning göras efter den som har avlidit,
men i vissa fall kan det räcka med en dödsboanmälan. Du ringer kommunens Kontaktcenter på 08 530 610 00 för att upprätta en dödsboanmälan.

​Dödsboanmälan

En dödsboanmälan behöver lämnas in till kommunen när en person har avlidit. Om en
avliden person inte lämnar efter sig större tillgångar än att det räcker till
begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet kan det räcka med att
göra en dödsboanmälan. Den ersätter då bouppteckning.

Bouppteckning

Bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Den ska
göras inom tre månader efter dödsfallet. Du kan få hjälp av begravningsbyrå, juridiska
byråer och advokatbyråer med att göra en bouppteckning.

Inom en månad efter det att bouppteckningen är klar ska den lämnas in till skattekontoret i
den avlidnes hemort. Skattekontoret registrerar handlingen och bestämmer samtidigt
arvsskatten. Om det av någon anledning behövs längre tid kan man ansöka om
förlängning hos skattekontoret i den avlidnes hemort.

Vid dödsfall är det viktigt att undersöka vilka försäkringar som finns (grupplivförsäkringar,
individuella liv- och pensionsförsäkringar etc.) och vilka personer som är förmånstagare.

Kontakt och telefonbedömning

Om du vill ansöka om ekonomisk hjälp gör du det via Kontaktcenter på 08-530 610 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2017
Kommun & politik