Stäng meddelande

Är du vuxen utan arbete eller studier?

För dig som är bosatt i Botkyrka kommun och arbetssökande finns flera möjliga vägar att gå för att nå målet om en anställning eller utbildning.

Du kan antingen ta kontakt med oss på egen hand eller bli inremitterad till oss från en av våra uppdragsgivare, som till exempel Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.

Du  och en arbetsmarknadssamordnare på Jobbcenter i Tumba gör tillsammans en plan utifrån dina behov. Stöd ges därefter utifrån dina förutsättningar och mål.  

Jobbcenter erbjuder: 

  • arbetsträning i någon av våra yrkesverksamheter
  • yrkespraktik- antingen hos oss eller på annat ställe i kommunen
  • språkstöd
  • jobbsökaraktiviteter
  • datorkurser
  • kortare utbildningar
  • åtgärdsanställning i en av kommunens verksamheter.

Din utveckling följs upp regelbundet. Målet är att du ska komma så nära arbetsmarknaden som möjligt och förhoppningsvis börja studera eller få ett jobb.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2017
Näringsliv & arbete