Stäng meddelande

DUA i Botyrka kommun

DUA är en förkortning för delegationen för unga och nyanlända till arbete. Delegationen jobbar tillsammans för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå.

Kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare samverkar i syfte att skapa lokala jobbspår för att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Samtidigt vill man säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.

För att säkerställa att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses och samtidigt kunna erbjuda dig som arbetssökande  en effektiv väg till arbete har  vi  tagit fram lokala jobbspår.

Ett lokalt jobbspår innebär en paketering av utbildning och insatser som gör dig anställningsbar.

Filmen nedan är ett exempel på hur vi jobbar med våra lokala jobbspår i Botkyrka kommun.

Här hittar du information om våra nio olika jobbspår.

Barn och fritid

Jobbspåret Barn och Fritid är en bransch där många söker jobb och utbildning. Här studerar man bland annat yrkesinriktad sfi där följande ämnen ingår:

1. Utbildning och arbetsmarknad.
2. Djur och natur.
3. Specialpedagogik.
4. Lärande och utveckling
5. Inflytande.

Jobbspåret Barn och Fritid förbereder dig för vidare studier till bland annat barnskötare. Eftersom dessa yrken kräver utbildning gör vi en studieplan som följas upp av Botkyrka vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen i samverkan, tillsammans med dig.

Entreprenör

Jobbspåret Entreprenör vänder sig till de nyanlända som vill starta och driva ett företag. Här får du lära dig hur det är att starta och driva företag i Sverige samtidigt som du studerar på sfi.

Målet är:

• Att du lär dig det svenska språket på en grundläggande nivå för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort.
• Att du skapar och presenterar en personlig affärsplan, och hittat strategier för att på ett effektivt sätt få fram budskapet.
• Att du får de kunskaper och verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna starta och driva företag i Sverige.

Svenska för entreprenörer har lektionsundervisning som är lärarledd, expertföreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och övningar. Vi lägger stort fokus på att bygga upp nätverk med viktiga aktörer som myndigheter, organisationer och företag.

Hotell/Storkök

Innehållet för jobbspåret Hotell/Storkök riktar sig mot hotell- och restaurangbranschen. Oftast kräver dessa jobb inte yrkesutbildning eller förkunskaper och är därför lättare att få som ett första jobb. Det är även en bransch med en stor personalomsättning och en bransch som ständigt växer i Stockholms län.
Jobbspåret riktar sig till dig som har ett intresse av att arbeta inom kök och restaurang eller hotell oavsett utbildningsbakgrund eller språknivå.

Vård och omsorg

Jobbspåret Vård och omsorg är inom en bransch där många söker jobb och utbildning. Här studerar du bland annat yrkesinriktad sfi där följande teman ingår:

1. Vård och omsorg.
2. Omsorgsarbete, personlig omvårdnad och hygien.
3. Rapportering.
4. Att arbeta inom vård och omsorg.
5. Förhållningssätt.

Jobbspåret Vård och omsorg förbereder dig för vidare studier till bland annat undersköterska. Många arbetsplatser inom kommunen har möjlighet att erbjuda utbildning till dig som har visstids- eller tillsvidareanställning. Eftersom dessa yrken kräver utbildning gör vi en studieplanering som sedan följas upp av Botkyrka vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen i samverkan, tillsammans med dig.

Kök

Jobbspåret Kök är format för dig som vill prova på att jobba i kök eller bli kock i framtiden. Här får du arbeta med tillagning av mat till kommunens lunchrestaurang Helges och café på Jobbcenter. Arbetsuppgifterna är främst matlagning men även planering och förberedelser.

Lokalvård

Jobbspåret Lokalvård riktar sig främst mot dig som vill jobba inom service. I detta spår får du lära dig om olika variationer utav städ och kunskap om material liksom underlag/ytor som man behandlar. Du får även mäjlighet att pröva på yrket, arbetsträna, språkträna eller utbildas. Utbildningen står Jobbcenter för och varar ungefär i ca 10 dagar (heltidsstudier).

Plåt och Svets

Jobbspåret Plåt och Svets är format för dig som bland annat vill jobba som svetsare.
I detta spår får du kunskap om materialet plåt och alla tekniker och metoder som används inom yrket. Här får du även kompetens och erfarenhet inom svetsning. Det finns även möjlighet att få svetscertifikat.

Restaurang och Café

Restaurang och Café jobbspåret är till för dig som vill arbeta i kök. I Helges restaurang kan du antingen välja inriktningen restaurang eller café. I inriktningen restaurang får dun lära dig flera moment som är viktiga inom yrket. Du har både möjlighet att arbeta med förberedelser av mat, dukning och servering, men även att lära dig kassahantering och arbeta med kunder.
Café inriktningen har liknande innehåll men här arbetar du även med beställningar och förberedelser av fika och smörgåsar till konferenser, seminarium och möten.

Vaktmästeri

Vaktmästeri jobbspåret riktar sig till dig som vill jobba inom vaktmästeri. Här får du grundläggande kunskaper inom yrket som till exempel ellära, belysning och olika verktyg som förekommer.

Vid frågor eller intresse är du välkommen att kontakta oss på dua@botkyrka.se.

Har du och ditt företag rekryteringsbehov?
Då är du välkommen att kontakta oss på dua@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019
Näringsliv & arbete