Stäng meddelande

Tillväxt Kvinna

Tillväxt Kvinna är ett projekt som kommer att pågå fram till den 30 oktober 2021. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Huddinge Botkyrka Salem samordningsförbund och Botkyrka kommun.

Projektet erbjuder arbetslivsinriktade stödinsatser för utrikes födda kvinnor som behöver samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Tillväxt Kvinna är ett samarbete mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och aktörer inom civilsamhället; Hela Människan, Botkyrka Folkhögskola och Studieförbundet Bilda. Syftet med projektet är att stärka kvinnornas förutsättningar till egen försörjning genom starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden. En viktig del i projektet är också att utveckla och pröva nya samverkansinsatser mellan de offentliga aktörerna och aktörer inom civilsamhället.

Hälso- och arbetslivsfrämjande aktiviteter
Projektet erbjuder:
  • Arbetsträning
  • Språkstöd
  • Nätverksträffar med arbetsgivare
  • Mentorskap
  • Coachning

Målgrupp
Den prioriterade målgruppen är arbetslösa utrikes födda kvinnor i åldern 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att komma till arbete. Projektets verksamhet omfattar i huvudsak kvinnor som är boende i Botkyrka kommun, men tar också emot boende i de angränsande kommunerna Huddinge och Salem. I gruppen ingår både utrikes födda kvinnor som är nyanlända och de som bott i Sverige under flera år, men ännu ej etablerat sig på arbetsmarknaden.

Projektet bygger på IOP Kvinna i Botkyrka
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Kvinna i Botkyrka är samverkan mellan Botkyrka kommun, Hela Människan, Botkyrka Folkhögskola, Arbetsförmedlingen Botkyrka, Huddinge, Salem och Studieförbundet Bilda Öst. Den gemensamma visionen är att främja utrikes födda kvinnors ökade möjligheter till ett livslångt arbetsliv och ökat livsutrymme. IOP Kvinna i Botkyrka är ett sätt att genom samverkan mellan idéburen, kommunal och statlig sektor adressera en nyckelfråga för inkludering, social hållbarhet och ekonomisk jämlikhet.

Om du vill komma in i projektet, kontakta din arbetsförmedlare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Näringsliv & arbete