Stäng meddelande

Lediga jobb

OBS! För närvarande fungerar inte tjänsten fullt ut. Felsökning pågår. Prognos för när felet kan vara avhjälpt är oklart för närvarande. Vi beklagar de olägenheter det kan innebära för dig.

Vill du vara med och bygga framtidens Botkyrka? Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk. Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid!


Lediga jobb (totalt st)

Titel/beskrivning

Sista ansökningsdag

Biblioteks-/lärarassistent2019-12-09T23:59:59
Socialsekreterare till Utredning Vuxen (föräldrarvikariat)2019-12-09T23:59:59
Vikarie elevassistent till grundsärskola2019-12-10T23:59:59
Förskollärare i förskolan2019-12-10T23:59:59
Speciallärare/specialpedagog inr utvecklingsstörning sökes till Borgskolans grundsärskola.2019-12-11T23:59:59
ERFAREN elevassistent till grundsärskolan2019-12-11T23:59:59
Modersmålslärare i isländska - ca. 15%2019-12-11T23:59:59
Elevassistent2019-12-11T23:59:59
Förskollärare2019-12-12T23:59:59
Vikarie till förskola2019-12-13T23:59:59
Multimediatekniker2019-12-14T23:59:59
Sjuksköterska2019-12-15T23:59:59
Sfi lärare2019-12-16T23:59:59
Förskollärare2019-12-16T23:59:59
Stödassistent till Gruppbostad2019-12-17T23:59:59
Förste socialsekreterare till Utredning Boende2019-12-18T23:59:59
Nyfiken förskollärare2019-12-18T23:59:59
Ekonomichef till Ekonomienheten2019-12-18T23:59:59
Lärare åk 1-3 med möjlig förstelärartjänst2019-12-20T23:59:59
Lärare i trä och metallslöjd en termin ca 20%2019-12-20T23:59:59
socialsekreterare till Utredning Familj 12019-12-24T23:59:59
Kommunarkivarie/dataskyddsombud2019-12-31T23:59:59
Skolsköterska2019-12-31T23:59:59
Koststrateg till Utbildningsförvaltningen2019-12-31T23:59:59
Skolkurator2020-01-04T23:59:59
Bygglovshandläggare2020-01-06T23:59:59
Livsmedelsinspektör till Botkyrka kommun2020-01-06T23:59:59
Stödassistent2020-01-06T23:59:59
Biträdande rektor sökes till en väl fungerande skola2020-01-06T23:59:59
Förskollärare2020-01-06T23:59:59
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE TILL S:T BOTVID GYMNASIESÄRSKOLA2020-01-07T23:59:59
Lärare i gymnasiet - matematik och naturkunskap2020-01-10T23:59:59
Timvikarier till hemtjänst i Botkyrka2020-01-15T23:59:59
Förskolan Granen söker förskollärare till språkförskoleverksamhet2020-01-31T23:59:59
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2019
Näringsliv & arbete