Stäng meddelande

Registrator till vård- och omsorgsförvaltningen


Arbetsuppgifter

Vill du bli vår nya registrator med ansvar för registratur och arkiv? Vi på vård- och omsorgsförvaltningen utökar vår verksamhet för nämnd och registratur och söker nu dig som sporras av utmaningar och som vill vara delaktig i utformandet och utvecklingen av både din egen roll och verksamheten. Som registrator hos oss arbetar du i nära samarbete med nämndsekreteraren som ansvarar för nämndprocessen och de handlingar och ärenden som hör dit. Tillsammans utvecklar ni processerna kring registratur, diarium och arkiv för ett rättssäkert och effektivt användande i förvaltningen med utgångspunkt i kommunens gemensamma processer och riktlinjer. Du har ett helhetsansvar för inkommande post och e-post, diarium, registrering av handlingar, arkiv samt synpunktshantering. En viktig del i det är att vara ett konsultativt stöd för verksamheten i hanterandet av handlingar och dokument utifrån gällande förordningar för allmänna handlingar, offentlighet och sekretess samt att utbilda handläggare i ärendehanteringssystemet. Du är också ett stöd för handläggare i utlämnande av allmänna handlingar samt medverkar i sekretessprövningar. Vi står inför två större projekt 2019/2020, ett nytt ärendehanteringssystem samt e-arkiv ska införas och inför detta måste informationshanteringsplanen för förvaltningen uppdateras. Du kommer att vara aktiv i detta arbete samt delvis ansvara för det i förvaltningen. I detta arbete kommer en stor del att bestå av utbildning av handläggare där vi har ett arbete att utöka antalet handläggare som ansvarar för de ärenden de hanterar enligt delegation. Vidare ansvarar du även för att samordna praktikplatser inom utförarverksamheten för elever som läser till undersköterskor samt samordning av interna stora utbildningsinsatser kring undersköterskeutbildning/vårdbiträdesutbildning. Du kommer också att fungera som biträdande nämndsekreterare och därmed ta över ansvaret då nämndsekreteraren är frånvarande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst 90 högskolepoäng inom verksamhetsområdet som t ex statsveten-skap eller juridik eller liknande som bedöms vara relevant. Du har någon typ av erfarenhet av registratur i antingen kommunal, landstings eller statlig verksamhet och har gärna hållit utbild-ningar inom ramen för detta område. Du har lång administrativ erfarenhet, gärna inom ovan områden. Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för att hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde och är en kunskapsresurs för andra. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Du har en god samarbetsförmåga genom att du kan relatera till andra lyhört och smidigt samt lyssna och kommunicera på ett konstruk-tivt sätt. Du värdesätter olikheter och hur det kan påverka och berika arbetet. Om erforderliga beslut tas kommer tillsättning att ske så fort som möjligt dock tidigast i maj.

Arbetsplatsen

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens uppdrag att tillgodose behov av vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Inom central förvaltning finns funktioner som nämndadministration, HR, ekonomi, IT, kvalitet, kommunikation, lokal-samordning samt medicinsk ansvarig sjuksköterska. Gemensamt för dessa är att de ger stöd och service till vård- och omsorgsförvaltningens ledning, chefer och verksamheter. Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter, vi har flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde:

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Christina Almqvist, Kvalitetschef

E-post: christina.almqvist@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare

Fackliga kontakter

Telefon: 08-530 610 00


Sista ansökningsdatum: 2019-03-25

Ange referensnummer: C26065


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018