Stäng meddelande

Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till äldreboende


Arbetsuppgifter

Som fysioterapeut är du direkt underställd enhetschef på Rehabenheten men arbetar självständigt på vård- och omsorgsboende för äldre. Inom Rehabenheten finns flera fysioterapeuter och arbetsterapeuter som träffas regelbundet. Du ingår i ett team med andra yrkesgrupper och arbetar nära arbetsterapeut, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och chef på vård- och omsorgsboendet. Du arbetar för att ett rehabiliterande förhållningssätt ska genomsyra förvaltningen. I uppdraget ingår att ge stöd och hjälp till brukarna utifrån fysioterapeutens arbetsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör: • bedömning, träning, behandling och uppföljning utifrån kompetensområdet. • bedömning av hjälpmedelsbehov samt förskrivning, utprovning och upp-följning av tekniska hjälpmedel. • handleda och instruera omvårdnadspersonal i rehabiliterande insatser och förhållningssätt, förflyttningssituationer samt i hjälpmedelshantering. • dokumentation i verksamhetssystemet Procapita enligt gällande lagstiftning. • ge råd och stöd till anhöriga. • delta i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. • delta i det tvärprofessionella arbetet på boendeenheten där riskbedömningar enligt Senior Alert är en central del. • Inhämta kunskap genom att delta på föreläsningar och tematräffar med externa parter som ex. Nestor och äldrecentrum. I arbetsuppgifterna ingår även att vara behjälplig med arbetsmiljöärenden hos hemtjänsten samt hålla i introduktionsdagar och utbildningar för omvårdnadspersonal i förflyttningskunskap.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad fysioterapeut, som gärna har vidareutbildning/erfarenhet kring personer med demenssjukdom, funktionsnedsättning av fysisk, psykisk eller begåvningsmässig karaktär samt av handledning. Men det är inget krav. Har du arbetat med eller har kunskaper inom områdena geriatrik, fallprevention, förflyttnings- och hjälpmedelskunskap är även detta meriterande. Vi använder dagligen dator som arbetsredskap varför vi vill att du har god datavana. Vi använder journalföringsprogram Procapita. B-körkort är meriterande då det ibland innebär att vi behöver frakta hjälpmedel mellan våra boenden eller förråd. Vi söker dig som arbetar bra tillsammans med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du uppvisar en empatisk förmåga och har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du tycker om service och är i ditt sätt serviceinriktad pigg och uppmuntrande. Du uppvisar ett lugn och är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Personlig mognad är viktigt i denna roll. Vi söker därför dig som tar eget ansvar och vill vara med och utveckla enheten till ett tryggt och stabilt boende för äldre personer. Du upplevs som trygg, stabil och med självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella, dvs du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetsplatsen

På vård- och omsorgsförvaltningen inom verksamhetsområdet äldreomsorg finns hälsa och aktivitet som består av enheterna kost- och måltid, rehab, mötesplatser och dagverksamhet samt sjuksköterskeenheten. Enheterna präglas av ett öppet och prestigelöst klimat där brukaren utgör en naturlig del av teamarbetet. Hälsa och aktivitet arbetar mot både äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet, vilket ger goda möjligheter att få bred erfarenhet och kunskap. Tillsammans med oss kan du skapa en omsorg av högsta kvalitet för medborgarna.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Anneli Hedlund, Enhetschef

Telefon: 0761150054

E-post: anneli.hedlund@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-01-20

Ange referensnummer: C24108


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka? Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018