Stäng meddelande

Lokalsamordnare


Om arbetsplatsen

Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Verksamhetsområdet Bad, Idrott och Motion i Botkyrka består av enheterna Bad och rackethall, Anläggningsdriften och enheten Idrott och Förening. Uppdraget är att skapa goda möjligheter för medborgare att idrotta och motionera inom eller utanför föreningslivet. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att engagera sig och berika sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott, friluftsliv och motion. En utgångspunkt är att våra medborgare behöver bra mötesplatser där de själva kan bli sedda och se andra. Det ökar tryggheten och den sociala sammanhållningen. Det stärker i sin tur upplevelsen av hemhörighet inte bara i den egna stadsdelen, utan i hela kommunen och hela storstadsregionen. Enheten Idrott och Förening består i nuläget av åtta medarbetare. Enheten ansvarar bland annat för: • dialog och stöd till föreningar med bland annat utveckling och bidragshantering • utvecklingsprojekt inom idrotts- och folkhälsa • ny- och reinvesteringar på anläggningsområdet • bokning och inpassering i lokaler och anläggningar • interna hyresavtal samt avtal med föreningslivet eller andra aktörer • strategiska frågor på idrottsområdet • stöd och verksamhet för personer med funktionsnedsättning En specifik utmaning som verksamhetsområdet Bad, Idrott och Motion bär är ett samordnande förvaltningsansvar för att främja en ökad folkhälsa. Området befinner sig i en intensiv fas när det gäller byggnation av nya stadsdelar och utveckling av idrottsanläggningar samtidigt som ett antal anläggningar även behöver renoveras. Vidare finns det behov av att utveckla vårt stöd till, och samarbete med föreningslivet för att främja att våra medborgare får möjlighet att vara aktiva inom förening, pröva olika idrotter och möta nya vänner. Ditt uppdrag som lokalsamordnare blir att stödja och utveckla föreningslivet med tillhörande kopplade verksamheter för att tillsammans med medarbetare och medborgare skapa goda möjligheter för föreningsliv, spontanidrott, motion, friluftsliv och fysisk hälsa.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en lokalsamordnare till lokalbokningen på Idrott och Förening. Vi söker dig som är öppen, modig och energisk och som tillsammans med oss vill förverkliga visionerna om ett angeläget utbud som skapas utifrån medborgarens fokus. Du har en förmåga att utveckla verksamhet på ett strategiskt plan samtidigt som du trivs med att jobba operativt i möte med idrotts- och föreningslivet. Du är trygg med att jobba både självständigt och i team. Lokalsamordning Du ingår i teamet som ansvarar för att administrera fördelning av tider, inpassering och bokning av kommunens sporthallar och idrottsanläggningar, samt vissa övriga lokaler. I arbetet ingår även hantering av nycklar och kort. Du utför löpande ekonomihantering kopplat till uthyrningen, såsom fakturering och uppföljning. Du kommer att ha mycket kontakt med föreningarna i Botkyrka och är också kontaktperson till de olika idrottsförbunden, framförallt gällande matchläggning. En viktig arbetsuppgift som du delar med dina kollegor är att vara delaktig i schemaläggning och säsongsplaneringen av kommunens idrottsanläggningar. Du har också som arbetsuppgift att följa upp statistik och mätbara mål kopplat till anläggningarna. Verksamhetsutveckling I Botkyrka kommun finns ett rikt och aktivt idrotts- och föreningsliv. Vi söker dig som vill vara med att förbättra och utveckla vår service till föreningslivet och medborgare. Du kommer att arbeta med strategisk planering, omvärldsanalys och trender på idrottsområdet. Ta fram underlag för politiska beslut, samt att tillsammans med enheten ansvara för att de politiska besluten verkställs och följs upp. Förvaltningen använder för närvarande bokningssystemet IBGO. Du kommer att vara delaktig i utvecklingen i olika faser och ha kontakt med leverantören, administrera systemet samt utbilda användare externt och internt.

Kvalifikationer

Du har erfarenhet och intresse av att arbeta med idrotts och föreningsfrågor. Du har djup kunskap om hur idrotten är organiserad och föreningslivets utmaningar och arbetssätt. Du har erfarenhet av att skriva underlag och rapporter med korta deadlines samt kan formulera dig mycket väl i tal och skrift. Vi vill att du har en relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet på området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation och gärna av tvärsektoriellt samarbete, då tjänsten kommer att innefatta samarbeten med exempelvis förbund, övriga förvaltningar, föreningsliv och privatpersoner Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Övrigt

Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Thomas Wiklund, Enhetschef

Telefon: 072-4516126


Agneta Borgestedt, HR-specialist

Telefon: 070-886 10 75


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-06-22

Ange referensnummer: KOF/2020;64


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020