Stäng meddelande

Kommunregistrator och systemförvaltare


Arbetsuppgifter

I Botkyrka sker ett omfattande digitaliseringsarbete där tjänster mot medborgaren står i fokus. I detta arbete förnyas och utvecklas kommunens hantering av verksamhetsinformation. I denna förändringsprocess och till enheten Kommunarkiv och registratur, centralt placerad på demokrati- och kansliavdelningen, söker vi en kommunregistrator. Arbetsbeskrivning I rollen som kommunregistrator kommer Du vara en nyckelperson i att driva den digitala utvecklingen framåt för informationshantering, i nära samarbete med bland annat arkivarier, nämndsekreterare, jurist och medarbetare inom IT. Du arbetar med och kommer i kontakt med hela kommunens verksamheter och du kommer att ha en central och samordnande funktion och arbeta strategiskt med att utveckla och driva de frågor som ingår i uppdraget. Ditt primära arbetsverktyg är kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Du är huvudansvarig för kommunens diarieföring och är även systemförvaltare och specialist för ärendehanteringssystemet. Du ger verksamheten råd och stöd i både system- och diarieföringsfrågor. Du säkrar också att allmänhetens och andra intressenters frågor hamnar hos rätt person eller kanaliseras till rätt del av kommunen. Som systemförvaltare förvaltar och utvecklar Du ärendehanteringssystemet genom exempelvis framtagande av rutiner, lathundar och mallar i systemet. Du kommer också hålla utbildningar samt driva och delta i utveckling av kommunens processer kopplade till ärende- och informationshantering. För närvarande håller vi på med att byta dokument- och ärendehanteringssystem till Public 360 och i detta arbete kommer Du, i din roll som specialist, att vara mycket involverad. I din roll kommer du också att vara en av två registratorer som arbetar direkt med stöd mot kommunledningsförvaltningen. Inom kommunen finns ett verksamhetsövergripande nätverk för förvaltningarnas registratorer, här kommer Du att ha en drivande roll med möjlighet att påverka och utforma nätverkets form. Exempel på arbetsuppgifter: • Bedöma och registrera handlingar • Agera systemförvaltare för Botkyrkas dokument- och ärendehanteringssystem • Ta emot och hantera förfrågningar från allmänheten om bl.a. utlämnande av allmänna handlingar • Genomföra utbildningar och andra informationsinsatser för medarbetare • Kvalitetssäkra diarieförda ärenden • Delta i arbete med att utveckla arbetssätt och rutiner • Delta i arbete med att ta fram riktlinjer, rutiner och andra styrdokument inom ditt kompetensområde

Kvalifikationer

Du har mångårig yrkesvana som registrator och gärna i arbetsledande funktion. Du har utbildning inom området såsom diplomering eller högskoleutbildning inom arkivvetenskap, informationshantering, statsvetenskap, samhällsvetenskap informatik eller annat relevant område. Du har kunskaper i relevant lagstiftning, framför allt inom tryckfrihetsförordning samt offentlighets- och sekretesslagstiftning. Det är ett krav att Du har arbetat hos en offentlig arbetsgivare och meriterande om Du har erfarenhet av kommunal verksamhet. Du har dokumenterad erfarenhet av digital dokumenthantering och vana att ta fram rutiner samt handleda andra inom området. Som person är Du självgående och utvecklingsinriktad. Du planerar, organiserar och prioriterar arbete på ett effektivt sätt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och Du har lätt för att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Vi tror också att Du är en god arbetskamrat som har lätt för att samarbeta. Din förmåga att uttrycka dig väl på svenska är mycket god.

Arbetsplatsen

Vi arbetar i en kommun som är full av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum, vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk och här bor människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och bygga framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande plats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Vill du vara en energisk och delaktig medarbetare? Välkommen till Botkyrka, kommunen som är långt ifrån lagom!


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde:

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Mikael Dahlin, Enhetschef

Telefon: 070-2176774

E-post: mikael.dahlin@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-02-10

Ange referensnummer: KS/2019:730


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Intervjuer kommer att påbörjas kontinuerligt innan ansökningstiden tagit slut. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019