Stäng meddelande

HR-specialist, inriktning rekrytering


Arbetsuppgifter

Som rekryterare i vårt nya pilotprojekt kommer du tillsammans med kollegor utforma, samordna och utvärdera vår nya rekryteringsenhet. Rollen kommer till en början att vara uppdelad i tre delar. Initialt och löpande kommer du tillsammans med dina kollegor ta fram och utveckla rutiner och arbetsmetoder för projektet. Du kommer även ansvara för att fortsätta ett redan påbörjat arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket utifrån ett strategiskt perspektiv samt att omvärldsbevaka området. Tredje delen i ditt uppdrag består av det operativa rekryteringsarbetet där en viktig grundläggande del är att hjälpa verksamheter att ta fram kravprofiler. Du kommer ansvara för hela rekryteringsprocessen samt arbetspsykologiska tester och färdighetstester, arbetsprover samt marknadsföring av lediga tjänster inom rätt plattformar för målgrupperna vi söker. Volymen kommer att vara ca 150 rekryteringar per år och yrkeskategorierna kommer att vara olika typer av specialister, chefer och vårdpersonal. Det är tre förvaltningar: samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen som bidrar med en del av sina rekryteringar i projektet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning för tjänsten. Då projektet är helt nytt och du förväntas utgöra ett expertstöd ser vi att du behöver ha minst 3 års erfarenhet av rekrytering varav kompetensbaserad rekrytering utgör en stor del av erfarenheten. Du bör ha arbetat med olika former av testverktyg samt utformat och genomfört arbetsprover för olika typer av befattningar. Vi ser gärna att du har vana av att arbeta med målgruppsanpassad marknadsföring av tjänster genom olika kanaler. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och skiljer på det personliga och professionella. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat och har samtidigt förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang i ditt arbete. Du samarbetar bra med andra och du relaterar till dem på ett lyhört sätt, du är en konstruktiv lyssnare och kommunikatör. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. När du tar beslut tar du detta i beaktan. Du har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar vid beslut samt väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Arbetsplatsen

Du kommer rapportera till enhetschefen för verksamhetsnära HR som hör till HR-avdelningen och leds av HR-direktören. HR-avdelningen består även av en HR-enhet med ansvar för utvecklingen av kompetensförsörjningsprocessen samt en löneenhet. Rekryteringsenheten kommer att bestå av dig och en kollega samt två till tre deltidsanställda studentmedarbetare. Älskar du kompetensförsörjning och det fantastiska i att hitta rätt person för rätt plats? I Botkyrka är vi långt ifrån lagom, vi har mod att ifrågasätta invanda normer och tankesätt och vi prövar och omprövar arbetssätt och idéer. Just därför satsar vi nu på ett projekt med att bygga upp en helt ny central rekryteringsenhet i kommunen. Målet för projektet och enheten är att attrahera rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid utifrån verksamhetens behov och medborgarens fokus. Du är med och bygger upp en pilotverksamhet i mindre skala där tanken är att det ska växa organiskt i takt med verksamhetens behov.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Åsa Olsen, HR-chef

Mobil: 073-0717280


Facklig(a) företrädare

Fackliga företrädare

Telefon: 08-530 610 00


Sista ansökningsdatum: 2019-07-15

Ange referensnummer: C29535


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Som medarbetare i Botkyrka kommun erbjuder vi dig ett antal förmåner som t.ex. friskvårdsbidrag, cykelbidrag, löneväxling samt att vi främjar intern utveckling och rörlighet. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019