Stäng meddelande

Ekonom


Om arbetsplatsen

Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Kultur- och fritidsstaben fungerar som den interna stödfunktionen på förvaltningen och arbetar tillsammans med övriga stödfunktioner i organisationen för att verksamheten ska få så bra förutsättningar som möjligt för att möta medborgarnas behov. Kultur- och fritidsstaben ansvarar för förvaltningens interna stödfunktioner inom HR, ekonomi, kommunikation, IT, politisk process, ärendehantering, lokalstrategi, kvalitetsarbete och uppföljning.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta centralt på förvaltningen som ekonom på vår administrativa stab som utöver ekonom består av kvalitetsutvecklare, HR-specialist, IT-utvecklare, lokalstrateg, kommunikatör, informationsproducent, nämndsekreterare samt registrator/ekonomiassistent/dataskyddsombud. I rollen som ekonom ska du stödja kultur- och fritidsförvaltningen och dess chefer inom det ekonomiska området. Du kommer i huvudsak arbeta med ekonomisk planering, budget, prognoser och uppföljning. Du har ett nära samarbete med förvaltningens chefer. Du är chefernas stöd samt bistår dem med kunskap och verktyg rörande ekonomi. Du kommer även att medverka i och utveckla verksamhetens internkontrollarbete Du bör ha förmåga att både arbeta strategiskt och på operativ detaljnivå. Kultur och fritidsförvaltningen är en förhållandevis liten förvaltningen och staben består av i princip en person med respektive specialistfunktion. Det innebär att du behöver vara beredd att stödja stabskollegor i andra roller vid exempelvis arbetstoppar, semester eller annan frånvaro. Du bör ha ett resultatorienterat samt serviceinriktat förhållningssätt, driva utveckling framåt, se nya möjligheter vid problemlösning, vara en god pedagog samt ha en god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt. Under 2020 kommer kommunen införa flera nya systemstöd såsom ärendehanteringssystem, inköpssystem och lönesystem. Förvaltningen inför dessutom en ny inköps- och beställarorganisation. I ditt arbete som ekonom rapporterar du till kultur- och fritidsförvaltningens administrativa chef. Du förväntas: • Delta i mål- och budgetarbetet samt arbeta med delårsrapporter och verksamhetsberättelse • Vara resurs i dialogen med samtliga chefer vid månadsuppföljningar och i prognosarbetet • Arbeta med ekonomiska rapporter • Fungera som stöd till verksamheterna i redovisnings- och ekonomistyrningsfrågor • Leverera olika typer av underlag inom ekonomiområdet inför beslut • Delta i förvaltningsövergripande samarbete med ekonomer från andra förvaltningar. • Ha förmåga till strategiskt perspektiv • Ta aktiv del i och gemensamt ansvar för stabens gemensamma uppdrag.

Kvalifikationer

Du har examen från civilekonomprogram eller förvaltningsprogram/pol kand med ekonomisk inriktning alternativt kunskaper som arbetsgivaren bedömer likvärdiga som förvärvats på annat sätt. Du bör ha erfarenhet av arbete med mål- och budget, prognosarbete och bokslut samt ekonomisk analys och flera års erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig förvaltning. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt håller uppsatta tidsramar. Du ska ha ett resultatorienterat samt serviceinriktat förhållningssätt, driva utveckling framåt, se nya möjligheter vid problemlösning, vara en god pedagog samt ha en god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt

Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde:

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Peter Vesterholm, Administrativ chef

Telefon: 070-234 84 68


Agneta Borgestedt, HR-specialist

Telefon: 070-8861075


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-02-02

Ange referensnummer: KOF/2020:7


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020