Stäng meddelande

Skolkurator Botkyrka


Arbetsuppgifter

Skolkurators arbete ska vara direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal och föräldrar för att stödja enskild elev eller grupper. Arbete ska vara övergripande och förbyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Skolkuratorn ska arbeta med: -Hälsofrämjande och förebyggande insatser -Socialt utrednings kartläggnings och behandlingsarbete -Samtal med elever enskilt eller i grupp - Flerpartssamtal (elev, förälder, lärare, nätverk) -Handledning och konsultation till skolans personal -Krishantering -Utbildningsinsatser inom skolsocialt arbete -Nyckelperson i att främja likabehandlingsarbetet samt arbetet mot kränkande behandling -Nära samarbete i elevhälsoteamet och med skolledningen - Sedvanlig dokumentation

Kvalifikationer

- Socionomutbildning

Arbetsplatsen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs. - Vi ser helst att du har några års yrkeserfarenhet och då gärna av arbete i grundskolan. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ, har förmåga att arbeta självständigt samt van att strukturera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. - Vana vid samtal, att leda grupper och olika slags möten, såsom föräldrarmöten.

Omfattning: Heltid

Löneform: Månadslön

Tillträde: 13/8-12

Varaktighet: Tillsvidare. Tillsvidare

Arbetstid: Dagtid. Heltid

Tillträde: 2019-02-25

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Anne Bolmgren, Rektor

Mobil: 0706-099 300


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2018-12-07

Ange referensnummer: A266317


Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som drivs av att ständigt göra sitt yttersta för våra elever. Arbetet i teamet är tvärprofessionellt och vi har en stor bredd av de kompetenser som krävs för ett framgångsrikt elevhälsoarbete. Vi följer upp,utvärderar samt planerar vårt arbete kontinuerligt men har även två dagar per år tillsammans med skolledning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018