Stäng meddelande

Nämndsekreterare 75 % Kultur och fritid


Arbetsuppgifter

Som nämndsekreterare har du en central funktion på förvaltningen och i nämndarbetet. Du deltar i ledningsgruppens strategiska samtal i samband med beredning av ärenden till nämnd och har en bärande funktion i den viktiga beredningsprocessen. Nämndsekreteraren ansvarar för förvaltningens ärendehanteringsprocess och centrala styrdokument som exempelvis nämndens delegationsordning och reglemente. Nämndsekreteraren har även budgetansvar för nämndens sammanträden och arvoden. En annan viktig arbetsuppgift är att nämndsekreteraren fungerar som dataskyddsombud inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. I nämndsekreterarens arbetsuppgifter ingår bland annat: • att planera för och ansvara för ärendehantering till nämnden genom kallelser till möten, avstämningar med förvaltningschef, föra protokoll vid nämndsammanträden samt övriga uppgifter som hör till nämndarbetet, • att vara expert på den politiska processen, nämndens och kommunfullmäktiges beredningsprocess och nämndens och kommunfullmäktiges reglemente, • att fungera som dataskyddsombud för förvaltningen, med löpande rådgivning till samt uppföljning av förvaltningens verksamheter avseende personuppgiftsbehandling, • att bistå handläggare och chefer med expertkunskap kring formulering av tjänsteskrivelser och beslut, • att utbilda och instruera handläggare och chefer kring ärendehanteringsprocessen samt det praktiska arbetet i ärendehanteringssystemet. • att delta i kommungemensamma processgrupper relaterade till rollen som nämndsekreterare och dataskyddsombud.

Kvalifikationer

Du har: • Relevant akademisk utbildning inom juridik, offentlig förvaltning, samhällsvetenskap eller motsvarande • Kunskap om kommunal organisation och beslutsprocesser Meriterande är: • Erfarenhet av nämndarbete och god förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation • Kunskap och kännedom om GDPR • Kunskap och kännedom om Botkyrka kommun Egenskaper Du är självgående och tar stort eget ansvar för arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde. Du tycker om ordning och reda och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och inom givna tidsramar. Du är angelägen om att ge kollegor gott administrativt stöd och medborgare en god service. Med hjälp av din språkliga förmåga bistår du chefer och handläggare med formuleringar och skriver egna tjänsteskrivelser och underlag. Du är noggrann och levererar alltid med hög kvalitet. För att lyckas i din roll som nämndsekreterare drivs du av att förbättra och utveckla rutiner. Att du har ett intresse för kultur- och fritidsfrågor ser vi som positivt.

Arbetsplatsen

Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Kultur- och fritidsstaben fungerar som den interna stödfunktionen på förvaltningen och arbetar tillsammans med övriga stödfunktioner i organisationen för att verksamheten ska få så bra förutsättningar som möjligt för att möta medborgarnas behov. Kultur- och fritidsstaben ansvarar för förvaltningens interna stödfunktioner inom HR, ekonomi, kommunikation, IT/e, politisk process, ärendehantering, lokalstrategi, kvalitetsarbete och uppföljning.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Deltid

Tillträde: Tillträde snarast

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Ann-Christine Lundberg, Administrativ chef

Telefon: 073-029 89 91


Agneta Borgestedt, HR-specialist

Telefon: 070-886 10 75


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2018-12-09

Ange referensnummer: KOF/2018:202


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018