Stäng meddelande

Samordnare, Botkyrkas våldsförebyggande arbete, med inriktning mot yngre år


Om arbetsplatsen

Vill du vara en del av kommunens utvecklingsarbete där du kommer att få möjlighet att samordna ett strukturerat och långsiktigt arbete mot våld? Kommunens våldsförebyggande arbete växer och vi är nu ute efter en ny samordnare med inriktning på de yngre åren. Vi erbjuder dig som medarbetare: - Kreativ och driftig arbetsmiljö - Årsarbetstid - Friskvårdsbidrag

Arbetsuppgifter

Botkyrkas våldsförebyggande arbete fortsätter på väg in i nästa spännande fas. Den här tjänsten har sin grundinställning i Socialförvaltningen men kommer att utgå från organiseringen av det våldspreventiva centret. Det innebär att du kommer att ha myndighetsövergripande samordning av de som är verksamma inom arbetet med de yngre åren. Idag koordinerar det socialtjänst, skola och polis. En viktig del är också att ta tillvara på engagemang och möjliggöra delaktighet för föreningar, civilsamhälle och samfund. Inom det våldspreventiva centret kommer det att finnas de som arbetar med det faktiska våldet. Det blir således även ett uppdrag att säkerställa en kunskapsöverföring från övriga myndigheter som tillhör det våldspreventiva centret, till det våldsförebyggande arbetet. Samordnarens uppdrag är främst inriktat på målgruppen 0-12 år men det kan även ingå andra uppdrag då vi hela tiden utvecklar och breddar arbetet. Fokus är dock inledningsvis de nätverket som omger den yngre åldersgruppen. För dig är det, precis som för oss, viktigt att basera det förebyggande arbetet på aktuell forskning och relevanta teoretiska perspektiv. Du blir en del av enhetens större utvecklingsområden och satsningar såsom de våldsförebyggande arbetets fyra principer vi arbetar normkreativt, utmanar stereotypa könsnormer, stärker ledarskap och arbetar med anknytning. Du ska ha erfarenhet och kunskap som bidrar till vårt våldsförebyggande arbete. Våldets konsekvenser, åskådaransats och maskulinitetsteorier utmärker sig. Botkyrka kommun värdesätter det kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, språkkunskaper, funktionsvariationer och livserfarenhet. - Tillsammans med ledning av Våldspreventiva centret och samordnare för MVP förankra och utveckla det våldsförebyggande arbetet - Samverka med övriga samordnare i det våldspreventiva centret - Samordning, arbetsledning och handledning av utförare - Ansvara för uppföljning och kvalitetssäkring av arbetet - Utveckla strukturer både vad gäller det strategiska och för dem som utför arbetet - Utveckla det våldsförebyggande arbetet till civilsamhälle, medborgare och föreningar - Ansvarig för revidering av material - Koordinera och hålla i kommunövergripande utbildningar - Ansvara för intern förankring och extern kommunikation - Löpande omvärldsbevakning och administration - Koordinera och utföra nationella och internationella utbyten

Kvalifikationer

- Är socionom eller har annan adekvat högskoleutbildning - Har erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar och omvärldsspaning - Förtrogen med det nationella arbetet gällande våldsprevention - Har kunskap om anknytning, ledarskap, maskulinitetsteori, stereotypa könsnormer samt andra normer som bidrar till våld - Har vana från att utbilda andra professionella samt kan leda, konsultera och samordna andra, utan att vara chef - Har en egen drivkraft där du kan omsätta kunskap och erfarenhet till ett genomförbart förändringsarbete som gynnar målgruppen - Erfarenhet från utvecklingsarbete - Har verbal och skriftligt kommunikativ förmåga och kunna engagera och entusiasmera - Har god kännedom om kommunalt styrd verksamhet - Är kreativ, initiativrik, lösningsfokuserad och resultatorienterad - Lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa kontakt - Har god förmåga till samarbete samt självständigt arbete - Van att samverka och identifiera relevanta samverkanspartners - Kan arbeta kvällar och helger vid behov Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Övrigt

Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse och vi tillämpar provanställning.

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Jenny Torpman Fredriksson, Verksamhetschef

Mobil: 0761150156

Telefon: 0761150156


Pernilla Vera Jr

Telefon: 0708514640

E-post: pernilla.vera-jr@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-08-16

Ange referensnummer: A967214


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020