Stäng meddelande

Kvalitetschef


Arbetsuppgifter

Kvalitetsstöd och dess chef ansvarar för kvalitetsarbetet på övergripande och aggregerad nivå med utgångspunkt i verksamhetsområdenas kvalitetsarbete. Enheten kvalitetsstöd stödjer verksamhetschefernas kvalitetsarbete och tillsammans lägger de grunden för det övergripande kvalitetsarbetet i kommunens förskolor och skolor. Rollen som chef för utbildningsförvaltningens enhet för Kvalitetsstöd innebär att initiera, driva, utveckla och följa upp det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet i nära dialog med verksamheterna. Analys av resultat och måluppfyllelse är centrala delar i detta arbete. Som chef för enheten förväntas du även leda specifika utvecklingsinsatser. Med uppdraget som chef följer ett personalansvar för enhetens sju kompetenta och engagerade medarbetare. Rollen innebär ett resultatansvar för enhetens övergripande utveckling och dess verksamhet, personal och ekonomi. Som chef för utbildningsförvaltningens enhet Kvalitetsstöd ingår du i förvaltningens ledningsgrupp där vi har ett övergripande perspektiv med medborgarna och det livslånga lärandet i fokus. Enhetens uppdrag omfattar bl.a: • Ansvaret för FOU-frågor • Hanteringen av karriärlärarsystemet • Utveckling av skolformsövergripande frågor, planering, dialoger och upprättande av utbildningsförvaltningens planarbete • Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg, hantering av anmälningsärenden, klagomålshantering och tillsynsärenden • Utredningar och ärendeberedning till nämnd och kommunstyrelse liksom hanteringen av statliga satsningar

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant examen från högskola eller universitet samt erfarenhet och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete i de olika skolformerna; förskola, grundskola och gymnasium. Du är väl förtrogen med och insatt i skolväsendets styrsystem. Att arbeta i en politiskt styrd organisation ser du som en möjlighet att vara med och bidra till en demokratisk utveckling av vårt samhälle. Erfarenhet av att praktisera arbetssätt där forskning och beprövad erfarenhet utgör grunden är för dig ett självklart sätt att ta dig an ditt uppdrag. Ledarskapserfarenhet är ett krav för tjänsten och förmågan att stimulera såväl enskilda medledare som arbetsgruppen till lärande och utveckling är av stor vikt. Du ser synergier och fördelar med samarbete och utveckling över verksamhetsgränserna och bidrar till att skapa en miljö där vi tar vara på den interna kompetens och erfarenhet som finns. Men skapar också förutsättningar för dina medledares kompetensutveckling! Välkommen med din ansökan!

Arbetsplatsen

Bidra till att skapa lärmiljöer som ger likvärdig utbildning. I Botkyrka, kommunen som är långt ifrån lagom, arbetar vi för ett livslångt lärande med elevens perspektiv i fokus! Utbildningsförvaltningen i en av Sveriges mest dynamiska kommuner, söker chef för enheten Kvalitetsstöd. Med ett inspirerande ledarskap och förtrogenhet med skolväsendet och dess styrsystem ansvarar du för att initiera, driva och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet i nära dialog med verksamheterna. Vi har höga ambitioner i att skapa lärmiljöer som ger våra barn och ungdomar tillgång till likvärdig utbildning med hög kvalitet där vi tar tillvara den kraft som finns hos barn och ungdomar med olika bakgrund. Ett systematiskt och metodiskt kvalitetsarbete med analys av resultat och måluppfyllelse krävs för att fortsätta vår framgångsrika resa med målet att alla barn och elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning med hög kvalitet som ger möjlighet att utveckla varje individs fulla potential.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde:

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Lisbeth Petersson, Konsult Mercuri Urval

Mobil: 08-506 450 78

E-post: lisbeth.petersson@mercuriurval.com


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-02-27

Ange referensnummer: A850156


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018