Stäng meddelande

VA-chef


Om arbetsplatsen

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 93 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Kommunens värdegrund består av ledstjärnan medborgarens fokus och de fyra värdeorden öppna, ansvarstagande, energiska och modiga. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för förvaltning och underhåll av kommunens lokaler och fastigheter samt städning, installationer och skötsel av tomtmark. Förvaltningen planerar och projekterar byggprojekt som skolor, förskolor, omsorgsboenden samt andra lokaler och byggnader. Vatten- och avloppsverksamhetens, (VA-verksamhetens) huvudsakliga uppdrag är att leverera dricksvatten av god kvalitet samt omhänderta spillvatten och dagvatten på ett hållbart, effektivt och miljövänligt sätt. Till uppdraget hör drift, underhåll och nybyggnad av kommunens VA-ledningsnät samt drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsverk. På VA-avdelningen finns blandade yrkeskompetenser och tillsammans ser avdelningen till att vattenkvalitén, nyanslutningar, driftplanering, fakturering, besiktning av ledningar, exploatering, service och underhåll fungerar. Teknik- och fastighetsförvaltningen befinner sig i en spännande utvecklingsfas med målet att skapa en mer effektiv och fokuserad organisation med tydligare tillgångsägare. Förvaltningen har ett medborgarfokus med ambition att kunna erbjuda kommuninvånarna bättre service och en professionell verksamhet. Nu letar vi efter en driven strateg som vill axla ansvaret för att utveckla och driva VA-avdelningen samt ta ett aktivt ansvar för att styra verksamhetens leverans och måluppfyllelse.

Arbetsuppgifter

I rollen som VA-chef har du ett övergripande ansvar för Botkyrka kommuns VA-verksamhet. Du är tillgångsägare med ett strategiskt ansvar för värdeutveckling av Botkyrka kommuns samtliga VA-anläggningar. Du ansvarar för underhåll, anslutningsfrågor, projektledning av upphandlingar och avtal, abonnentfrågor och generella verksamhetsfrågor. Som VA-chef ansvarar du även för att verksamheten tar ett långsiktigt grepp om hållbarhetsfrågor, energisparmål och klimatmål. Till din hjälp har du fem direktrapporterande medarbetare. Exempel på arbetsuppgifter: • Ansvara för att identifiera, leda, och driva projekt med fokus på effektivisering. • Samverkan med övriga enheter inom teknik- och fastighetsförvaltningen. • Ansvara för ekonomisk planering, budgetering och uppföljning. • Ansvara för att utveckla rutiner (i egen verksamhet och i de andra verksamheterna). VA-chefen är direkt underställd förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du förväntas bidra med ett övergripande och nyanserat perspektiv samt agera för att VA-avdelningen samspelar med förvaltningens och kommunens övriga verksamheter. Du förväntas stödja förvaltningsdirektören i strategiska utvecklings- och verksamhetsfrågor samt svara inför nämnd i frågor som berör VA-verksamheten. I rollen ingår också personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning med inriktning som väg- och vatten, samhällsbyggnad, miljöteknik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Du har flera års erfarenhet av VA-verksamhet och vana att driva projekt. Du har erfarenhet av personalansvar, ledningsgruppsarbete, verksamhetsstyrning, målarbete och måluppföljning. Vi förutsätter att du har god kunskap inom entreprenadjuridik och LOU/LUF samt god kännedom om VA-drift, förvaltning och taxa-system. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av NIS-direktivet och att du har erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd verksamhet. Utöver detta har du även god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt en god kommunikationsförmåga. B-körkort är ett krav. Som chef är du en tydlig och engagerad ledare med förmåga att skapa arbetsglädje och teamkänsla som grundar sig i tillit till medarbetare. Du är nyfiken och intresserad, drivs av samhällsnytta och känner ansvar och glädje för att driva dina frågor. Du är analytisk och finner genomförbara lösningar på problem, ser helheten, tar snabbt in ny kunskap och använder erfarenheter på ett flexibelt sätt. Att vara tillgångsägare, förvalta och utveckla VA ser du som en viktig del av arbetet och något som du drivs utav. Du är en kulturbyggare och agerar utifrån Botkyrka kommuns värdegrund, du har medborgarens fokus, är öppen, ansvarstagande, modig och energisk. Du leder verksamheten så att olikheter tillsammans berikar och skapar mervärde för helheten.

Övrigt

Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Vänligen ansök via www.mercuriurval.se så snart som möjligt, dock senast 15 augusti, 2020. Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av Mercuri Urvals konsult Caroline Kock via caroline.kock@mercuriurval.com, tel 08-506 450 21. Botkyrka kommuns fackliga representanter nås via kontaktcenter på tel 08-503 61 000.

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Caroline Kock, Urvals konsult

Telefon: 08-506 450 21

E-post: caroline.kock@mercuriurval.com


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-08-15

Ange referensnummer: TEF/2020:49


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020