Stäng meddelande

Chef till familjehemsenheten i Botkyrka


Arbetsuppgifter

Familjehemsenhetens huvuduppdrag är att följa upp och verka för att de placerade barnen har en välfungerande livssituation, samt rekrytera, utreda och handleda jour- och familjehem. Vi har myndighetsansvar och arbetar även med barnens ursprungliga familjer. Som chef för familjehemsenheten ansvarar du för personal, planering samt det löpande arbetet inom enheten. Du har personal-, budget-, och verksamhetsansvar för ca 25 direktrapporterande medarbetare. Du ansvarar för att omsätta och skapa verklighet av förvaltningens mål och visioner. Därför är du lyhörd för de behov av utveckling och eventuella brister som verksamheten möter. I din roll som ledare handleder, motiverar och förser du dina medarbetare med de befogenheter som krävs för att nå de gemensamma målen. Som stöd i den dagliga arbetsledningen finns tre 1:e socialsekreterare inom enheten. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer. Du kommer även att samverka med andra förvaltningar inom kommunen och med andra huvudmän som t.ex. landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa. Du behöver lägga stort fokus på rättssäkerheten i ärendehandläggningen, samt skapa förutsägbarhet genom tydliga rutiner och arbetssätt för gruppens medarbetare. Vidare behöver arbetet med att rekrytera jour- och familjehem och driva dem i egen regi vidareutvecklas och ges en tydlig ram. Nya metoder för att följa upp våra placeringar, inte minst ur skolsituationen- och resultatsynpunkt, behöver ges tydlig struktur som håller över tid. Verksamheten håller just nu på att implementera Signs of Safety som metod och du kommer även vara en motor i att fullfölja och utveckla detta. I Botkyrka kommun arbetar tillämpar vi ett processorienterat arbetssätt. Du kommer att ha det operativa ledarskapet för processen och för att samordna resurser och kompetens inom den.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är har tidigare erfarenhet av ledarskap. Du ska vara utexaminerad socionom eller har annan relevant utbildning. Rättssäkerhet är för dig en självklarhet och du har relevant juridisk kompetens inom familjehemsområdet. Du är väl förtrogen med lagar och föreskrifter som gäller för familjehemsområdet samt kunskaper om Signs of Safety, BBIC och MI, samt de mera specifika metoder som använts inom familjehemsvården. För att lyckas med uppdraget bör du dela vår värdegrund: att vara öppen, ansvarstagande, modig och energisk samt att ha medborgarens fokus i allt som sker. Du är en inspirerande ledare med god självkännedom, som tror på dina medarbetare och uppmuntrar till idéer och kreativitet. Du samarbetar gärna med andra och har en helhetssyn på organisationen och kommunen. Du kommunicerar tydliga förväntningar och uppmärksammar dina medarbetares prestationer. Du är lyhörd för idéer och utvecklingsbehov i verksamheten och stöttar initiativ från medarbetarna. Du har erfarenhet av att genomföra och kommunicera politiskt fattade beslut och en god kunskap om kommunal ekonomistyrning och dess principer. Du är van vid att hantera och skilja på taktiska och operativa beslut och har erfarenhet av att jobba med förändrings- och utvecklingsarbete. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är mycket god och du förstår vikten av kommunikation för ett gott ledarskap.

Arbetsplatsen

Botkyrka kommun växer och samhället förändras. För att bättre möta medborgarnas behov omorganiserar vi socialtjänsten. Våra ambitioner är höga. Vi river stuprören och ersätter den klassiska beställar-/utförarmodellen med nytänkande teamarbete med medborgaren i fokus. Botkyrka har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar socialtjänstens arbete. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. Nu söker vi dig som genom ditt arbete som chef över familjehemsenheten vill vara med och forma morgondagens socialtjänst i Botkyrka.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så välkommen in med din ansökan!

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Göran Törnblom, verksamhetschef

Telefon: 0708861206


Facklig(a) företrädare

Facklig(a) företrädare, Fackliga företrädare, nås via kommunens växel

Telefon: 08-530 610 00


Sista ansökningsdatum: 2019-01-13

Ange referensnummer: SN/2018:516


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka? Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018