Stäng meddelande

Biträdande enhetschef - Digital infrastruktur och drift


Om arbetsplatsen

Botkyrka kommun vill ta tillvara teknikens möjligheter för att förbättra servicen till medborgarna och arbeta mer effektivt! Som ett led i detta gör vi nu ett antal förändringar. Vi har beslutat om en målbild för digitaliseringen, utsett ett utskott för IT och digitalisering och avsatt resurser för att kunna driva riktade digitaliseringsprojekt. Under 2020 skapas en ny enhet - Digital utveckling - som ska driva arbetet med digitaliseringen i Botkyrka och vi söker nu en engagerad biträdande enhetschef som vill skapa stabila förutsättningar för digitala arbetssätt och digital utveckling!

Arbetsuppgifter

Som Biträdande enhetschef digital infrastruktur och drift på enheten Digital utveckling har du ansvar för kommunens digitala infrastruktur och IT-driftsorganisation. I uppdraget ingår ansvar för • en omställning från en klassisk it-driftverksamhet till en digital infrastrukturleverans utifrån specifika verksamhetsbehov, • en omställning från att vara en teknisk leverantör som agerar på beställning till en proaktiv teknisk partner som tar ansvar för tillgänglighet och säkerhet utifrån verksamheternas behov, • daglig leverans och behovsstyrd förbättring och av kommunens digitala infrastruktur. Drift och support i form av rätt tillgänglighetsnivå och rätt kapacitet utifrån de olika verksamheternas behov. Det oavsett om driften sker i säker miljö lokalt, hos en tjänsteleverantör eller i molnet, • samverkan med och styrning av externa tjänsteleverantörer, • att tekniska lösningar genomförs i linje med kommunens principer för arkitektur, interoperabilitet och informationssäkerhet, • behovsstyrd förbättring och daglig leverans av vår digitala samarbetsplattform, vår IT-arbetsplats och annan IT-relaterad teknisk utrustning Biträdande enhetschef digital infrastruktur och drift har ansvar för ca 25-30 medarbetare och konsulter. Tjänsten är underställd Enhetschef Digital utveckling på kommunikationsavdelningen tillsammans med Biträdande enhetschef Utveckling och förvaltning. Ni utgör ett team som arbetar tätt tillsammans inom enheten och med verksamheterna för att möjliggöra digital utveckling och att verksamheten kan vara effektiv i sin leverans av välfärdstjänster till Botkyrkaborna. De kommande åren kommer vi att ta fram och genomföra digitaliseringsprogram inom de olika verksamheterna. För att möjliggöra fokus på verksamhetsutveckling planerar vi att förflytta oss till högre grad av molndrift och köp av tjänst, avlasta förvaltningarna med leverantörsstyrning, konsolidera systemfloran, etablera gemensamma metoder för förvaltning och utveckling, inrätta en taskforce för automatisering och mycket annat. Sök tjänsten om du är en chef och ledare som vill vara i ständig utveckling av dig själv och din verksamhet och har en botten i IT-drift och service management!

Kvalifikationer

Högskoleutbildning Som Biträdande enhetschef digital infrastruktur och drift har du lägst kandidatexamen inom lämpligt ämnesområde eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Det kan vara data-/systemvetenskap med lämplig inriktning eller andra ämnen som bedöms lämpliga för tjänsten. Du har dokumenterad erfarenhet av att ta fram och kvalitetssäkra bland annat förstudier, tjänsteskrivelser, konsekvensanalyser och tekniska beskrivningar som är tydliga och användbara för såväl externa leverantörer som generalister i verksamheten. Du har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt som resulterar i lösningar, inriktningar och strategier som verksamheten kan förstå och vill följa. Chefs- och ledarerfarenhet Biträdande enhetschef digital infrastruktur och drift har flerårig erfarenhet som chef, gärna inom offentlig sektor eller i tjänstesektorn, och är väl grundad i arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete. Som ledare drivs du av att utveckla och utmana dig själv och den verksamhet du leder och är prestigelös och ödmjuk inför ditt ledarskapsuppdrag. Du har dokumenterad erfarenhet av att inspirera dina medarbetare till utveckling. Du utvecklar din verksamhets arbetssätt och kultur med ledstjärnor som agilitet, proaktivitet och ansvarstagande. Interkulturellt förhållningssätt, inkludering och ständiga förbättring är självklara byggstenar i ditt ledarskap och du leder utifrån Botkyrkas värdeord Öppna, Ansvarstagande, Modig och Energisk. Branscherfarenhet Som Biträdande enhetschef digital infrastruktur och drift har du arbetat minst 5 år inom IT-området med ansvar för exempelvis IT-teknik, IT-informationssäkerhet, infrastrukturarkitektur, drift, service management, tjänstestyrning, förvaltningsmodell och ITIL. Du har haft ansvar för drift och support med rätt tillgänglighetsnivå och rätt kapacitet utifrån olika verksamhetsbehov och har erfarenhet av säker drift lokalt, genom styrning av tjänsteleverantörer och i molnet. Du har också erfarenhet av behovsstyrd förbättring och daglig leverans av digitala samarbetsplattformar, IT-arbetsplatser och IT-relaterad teknisk utrustning. Du har flera års erfarenhet av samverkan med och styrning av externa tjänsteleverantörer. Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete Du är en inlyssnande och kommunikativ ledare som har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Du har tidigare i ditt yrkesliv ansvarat för och genomdrivit strategiska förflyttningar tillsammans med dina medarbetare och andra samarbetspartners. Erfarenheter i linje med omställningarna som beskrivs ovan är meriterande. Ledarskap Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Problemlösande analysförmåga Arbetar bra med komplexa frågor och får din arbetsgrupp att bidra med lösningar. Du och dina medarbetare analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Samarbetsförmåga Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Serviceinriktad Du behåller lugnet i en tillspetsad situation och är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.

Övrigt

Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Tommy Säll, CDO - Enhetschef Digital utveckling

E-post: tommy.sall@botkyrka.se


Annika Wärnsäter, HR-specialist

Telefon: 070-188 69 46


Andreas Dahlgren, Kommunikations- och digitaliseringsdirektör

E-post: andreas.dahlgren@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-05-31

Ange referensnummer: C36467


Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020