Stäng meddelande

HR-Specialist med inriktning arbetsmiljö och säkerhetssamordning


Arbetsuppgifter

Som HR-specialist är det huvudsakliga uppdraget att stödja utbildningsförvaltningens chefer i personalfrågor av både arbetsrättslig och arbetsmiljömässig karaktär. I tjänsten ingår förutom det traditionella HR arbetet även samordning av: Systematiskt säkerhetsarbete, vilket innebär att stödja förvaltningens chefer i att förebygga och förhindra risker tex förekomst av hot och våld i verksamheten, ansvara för att förvaltningens krispärmar och krisledningsplaner revideras och hålls uppdaterade samt att risk och sårbarhetsanalyser (RSA) genomförs vid behov. Systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att följa upp och driva verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och bevaka att det följer uppställda krav. Det innebär även att initiera, samla in och sammanställa underlag från verksamheterna till den årliga kartläggningen av arbetsmiljön, samt att föredra denna för nämnden. Internkontroll vilket innebär att tillsammans med övriga HR specialister genomföra beslutade kontrollpunkter i internkontroll inom HR området. Du kommer även att vid behov utreda ev. arbetsrättsliga konsekvenser till följd av inkommen anmälan till huvudmannen samt i samråd med ansvarig chef vidta lämpliga åtgärder. Som HR Specialist skall du ha bred erfarenhet av personalarbete och fördjupad erfarenhet inom följande områden: • arbetsmiljö/rehabilitering • förhandlingar/samverkan • avtalstolkning/arbetsrätt • löneöversyn/lönekartläggningsarbete • personalförsörjning/ rekrytering • personalstatistik/personalekonomi I arbetet ingår att självständigt kunna driva personalärenden och när det är aktuellt, kunna genomföra fackliga förhandlingar. Du måste ha förmågan att bygga goda relationer samt erfarenhet av att möta chefer och medarbetare i olika personalrelaterade situationer. Du är diplomatisk samtidigt som du kan ifrågasätta och ställa krav. Du arbetar både operativt och strategiskt i HR-processerna och arbetsuppgifterna är omväxlande, har stor spännvidd och utförs alltid med verksamhetens behov i fokus.

Kvalifikationer

Som HR Specialist skall du ha bred erfarenhet av personalarbete och fördjupad erfarenhet inom följande områden: • arbetsmiljö/rehabilitering • förhandlingar/samverkan • avtalstolkning/arbetsrätt • löneöversyn/lönekartläggningsarbete • personalförsörjning/ rekrytering • personalstatistik/personalekonomi Kvalifikationer: Det här är rätt arbete för dig som har personalvetarutbildning, och besitter en arbetslivsjuridisk kompetens och/eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Är du även certifierad säkerhetssamordnare ses det som en merit. Som person är du trygg, stabil och förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter situationen. Du är självgående, har en god samarbetsförmåga och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du kan förstå och förmedla komplexa frågeställningar på ett pedagogiskt sätt, både i tal och skrift. Erfarenhet: Du behöver ha kunskap och flerårig erfarenhet av brett HR-arbete i kommunal verksamhet med tyngdpunkt på arbetsmiljö/säkerhet och arbetslivsjuridik och gärna inom en utbildningsförvaltning så att du är bekant med våra kollektiv- och läraravtal. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urvalsarbete och intervjuer genomförs löpande under ansökningstiden. Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk

Arbetsplatsen

Inom utbildningsförvaltningen finns ett stort engagemang för att barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet samt stöd i att utveckla sin kompetens och fulla potential. I Botkyrka ser vi att skolframgång är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden. Hos oss får du arbeta i en dynamisk och interkulturell kommun där barn och elevers lärande står i fokus. Vårt viktigaste mål är att det går bra för våra barn och elever och vårt huvuduppdrag är att ge professionellt och kompetent stöd så att linjeorganisationen med alla förskolor och skolor lyckas med sina mål och åtaganden. Utbildningsförvaltningen ansvarar i dag för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola. Vi har drygt 3200 medarbetare som är fördelade på 33 förskolor, 23 grundskolor och fyra gymnasieskolor.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde: 2019 09 01 eller enligt överenskommelse Löneform: Månadslön Arbetstid: Dagtid Facklig företrädare: nås via kommunens växel

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Annelie Mårdh, HR chef Utbildningsförvaltningen

Mobil: 073-421 85 39


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-04-19

Ange referensnummer: A859869


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018