Stäng meddelande

Omsorgschef


Arbetsuppgifter

Vi söker dig omsorgschef som alltid har medborgarens fokus i ditt dagliga arbete och som har mod, tillit och uthållighet att arbeta med förändringsledning och innovation. Förvaltningen står inför utmaningar med införande av valmöjlighet samt digitala processer och arbetssätt. Du kommer att vara en viktig kugge i vårt arbete att klara våra utmaningar och samtidigt få allt mer nöjda medborgare. Du ansvarar för att arbetet bedrivs i enlighet med de lagkrav, författningar, processer och policys som utgör ramarna för verksamheten. Som omsorgschef verkar du för en kompetent och kostnadsmedveten organisation och arbetar för att verksamheten håller en hög kvalitet utifrån förvaltningens mål, processer och medborgarens fokus. Vårt viktigaste mål är nöjda medborgare! Du har ansvar för att verksamheten skapar och upprätthåller kontakter med interna och externa samarbetspartners utifrån medborgarens fokus samt skapar förutsättningar för delaktighet för brukaren/medborgaren. Du ingår i ledningsgruppen på förvaltningen där vi tillsammans verkar för en strategisk utveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens verksamhet som helhet. Du har fullständigt budgetansvar för den övergripande verksamheten samt för din egen enhet och tillser att budget är i balans. Du ansvarar för att verksamhetens avvikelser kommuniceras och följs upp med analys och handlingsplan och du verkar för att en kostnadsmedvetenhet finns i personalgruppen samt att ekonomisk uppföljning görs. Som omsorgschef har du det övergripande ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor vilket innebär ansvar för att följa framtagna policys, rutiner och processer inom personalområdet för din grupp. Gruppen består av två verksamhetschefer (en mot äldreomsorg och en mot funktionsnedsättningsområdet) och två verksamhetsutvecklare. Organisationen genomgår just nu en organisationsförändring där du kommer att vara en viktig förändringsledare.

Kvalifikationer

Du har en adekvat högskoleutbildning för tjänsten samt minst sju års ledarerfarenhet där erfarenhet av att leda chefer i någon form har ingått. Vidare har du flerårig erfarenhet från äldreomsorg och/eller funktionsnedsättningsområdet i rollen som ledare. Du har mycket goda kunskaper inom adekvat lagstiftning och ekonomi samt kunskap i arbetsrätt/ arbetsmiljö. Det är meriterande om du arbetat med myndighetsutövning inom området. Som ledare skapar du engagemang, delaktighet och motiverar andra att effektivt nå gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt och transparent sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. I samarbete med andra människor relaterar du till dem på ett lyhört, smidigt och prestigelöst sätt samt lyssnar och kommunicerar konstruktivt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samt har en långsiktighet i ditt konsekvenstänk. Erfarenhet av och förståelse för en politiskt styrd organisation är meriterande. Du har mycket stor vana och kunskap av digitala redskap och system. Dina kunskaper i svenska språket är mycket goda. Om erforderliga beslut fattas avser rekryteringen två tjänster.

Arbetsplatsen

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi utgår från medborgarens perspektiv, alla människors lika värde och varje persons möjligheter och förmågor. Äldreomsorgen drivs i olika former för att möta upp äldre människors olika behov av stöd, bland annat erbjuder vi hemtjänst, vård- och omsorgsboende, mötesplatser, dagverksamhet och kost- och måltidsservice samt så arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom äldreomsorgen. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning ger stöd till barn, ungdomar och vuxna personer genom exempelvis bostäder med särskild service, korttidshem och avlösarfamiljer för barn med särskilda behov, personlig assistans och mobila team. Förvaltningen har cirka 1 100 tillsvidareanställda och en budget på drygt en miljard kronor. Hos oss får du flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med oss kan du skapa en omsorg med högsta kvalitet för medborgarna.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde:

Antal platser: 2


Kontaktperson(er)

Petra Oxonius, Omsorgsdirektör

Mobil: 070-8892050

E-post: petra.oxonius@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare

Helena Rovtjanin Odenskiöld, representant Vision

Mobil: 070-8632836

E-post: helena.rovtjanin-odenskiold@botkyrka.se


Sista ansökningsdatum: 2019-10-15

Ange referensnummer: C31440


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019