Stäng meddelande

Förste socialsekreterare till utredning familj 1


Om arbetsplatsen

Vi på utredning Familj 1 söker just nu en Förste socialsekreterare till vår härliga enhet. Tjänsten som Förste socialsekreterare är en karriärtjänst som möjliggör ett större ansvar och ett steg i utvecklingen mot någon av förvaltningens chefstjänster. I arbetet kommer du därmed kunna utvecklas som person men även hjälpa andra socialsekreterare att utvecklas i deras arbete. Vi på Socialtjänsten i Botkyrka kommun tycker att det är viktigt att medborgarna har förtroende och kan vända sig till oss. Vårt arbete präglas av alla människors lika värde. Vi försöker alltid göra vårt bästa och utgår alltid från människors förmåga att ta eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt. Enheten består idag av en härlig variation av medarbetare och innefattar en enhetschef, två förste socialsekreterare, en administratör och 13 socialsekreterare fördelat på två arbetsgrupper. Vi arbetar enligt SoL och LVU och har ett nära samarbete med vår egen öppenvård, mottagningsenheten samt enheten för våld i nära relation (VINR) som vi alla delar lokaler med. Utredning Familj 1 har sin arbetsplats i Tumba i anslutning till pendeltågsstationen och Tumba centrum.

Arbetsuppgifter

Enhetens huvudsakliga uppdrag är att utreda, bedöma behov av insatser och följa upp beviljade insatser för barn som utsatts för våld eller bevittnat våld i hemmet. Målgruppen innefattar även våldsutsatta och våldsutövare. Enheten har ett tätt samarbete med arbetsgruppen för våld i nära relation (VINR), vår egen öppenvård samt mottagningsenheten. Till verksamheten hör även en Barnahussamordnare som har sin arbetsledning via vår systerenhet Familj 2. Sedan hösten 2019 är vi även del av Botkyrkas våldspreventiva centrum (VPC) som är en samverkan mellan polis och socialtjänst. Med start hösten 2020 kommer vi att inrätta ett särskilt team för säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att vägleda och handleda enhetens socialsekreterare i det dagliga arbetet med ärendehandläggning, samt att vara sakkunnig inom verksamhetsområdet. Förste socialsekreteraren hjälper till att prioritera vid hög arbetsbelastning och kan medverka som stöd i svåra möten. Förste socialsekreteraren säkerställer att socialsekreterarna arbetar i enlighet med det politiska uppdraget och det regelverk som gäller, att bemötande av brukare är gott, att dokumentation håller god kvalité samt att valda bistånd/insatser är kostnadseffektiva. Förste socialsekreteraren medverkar även i arbetet med att upprätta rutiner för det dagliga arbetet i enheten och säkerställer genom samverkan med andra förste socialsekreterare att dessa ligger i linje med övriga verksamheter inom förvaltningen. I uppdraget ligger även att hålla sig uppdaterad om aktuell rättspraxis så väl som aktuell forskning avseende metoder och omvärldsförhållanden samt att introducera nya medarbetare i verksamheten. Tjänsten har ett utökat delegationsansvar för ärendebeslut. Den förste socialsekreteraren kan komma att ha egna ärenden. Förste socialsekreterartjänsten är en karriärtjänst som möjliggör ett större ansvar och ett steg i utvecklingen mot någon av förvaltningens chefstjänster.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen krävs att du har socionomexamen samt flerårig arbetslivserfarenhet inom myndighet barn och unga. Tidigare erfarenhet av arbetsledning är meriterande. Du har en väldigt god samarbetsförmåga och du brinner för att stötta, hjälpa och utveckla andra. Du är tydlig, kommunikativ och trygg och har lätt för att sätta dig in i problem och frågeställningar. Du intresserar dig för nya metoder och arbetssätt och hur dessa kan bidra till utveckling och du bidrar gärna med kunskap och idéer till chef och arbetsgrupp. Gällande lagstiftning är något du har god kunskap om och du delar på ett konstruktivt sätt med dig av denna till dina kollegor. Du är även van att uttrycka dig i skrift och gör detta på ett utmärkt sätt. Du förväntas vara tydlig i rollen som myndighetsutövare och beslutsfattare samt vara positiv till utveckling och samarbete. Ytterligare positivt är om du har kunskap om polisens samt skolans uppdrag samt kunskaper om våld och våldsutsatthet. Du ska ha utbildning i BBIC, MI samt har en grundutbildning i Signs of Safety. Erfarenhet av vårt verksamhetssystem procapita är ett plus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Övrigt

Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Carolina Forsén (v 30-31), Enhetschef

Telefon: 0702088739


Susanne Taborsak (v 32-33), Enhetschef

Telefon: 072-5134190


Facklig(a) företrädare

Fackliga företrädare nås via kommunens växel

Telefon: 08-530 610 00


Sista ansökningsdatum: 2020-08-14

Ange referensnummer: SN/2020:352


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020