Stäng meddelande

Teknisk Direktör


Arbetsuppgifter

Som teknisk direktör är du chef för den Tekniska förvaltningen, som omfattar ca 300 kompetenta medarbetare. I ditt uppdrag ingår att ansvara för kommunens fastigheter inklusive fastigheternas yttre underhåll, städning, installationer, skötsel av tomtmark samt för ny-, till- och ombyggnation. Dessutom ligger ansvaret för kommunens VA inom den Tekniska förvaltningen. Den Tekniska förvaltningen utför tjänster på uppdrag av beställande förvaltningar i Botkyrka kommun. Förvaltningen är idag indelad i 4 verksamheter; - Fastigheter - Vatten och avlopp - Teknik och logistik - Städ- och kontorsservice Tillsammans med dina närmaste chefer leder du din ledningsgrupp i uppdraget att skapa en långsiktig och affärsmässigt hållbar planering för kommunens nuvarande och framtida behov av fastigheter, fastighetsnära tjänster och VA. Du anställs av kommundirektören och har eget tydligt resultatansvar för din förvaltning. Du arbetar nära och på uppdrag av den politiska ledningen i Tekniska nämnden. Du ingår även i kommunledningsgruppen under kommundirektörens ledning. I Botkyrka arbetar vi processorienterat vilket innebär att vi har medborgarprocesser samt styr-, lednings- och stödprocesser. Parallellt med processorganisationen finns kommunens linjeorganisation med förvaltningar och nämnder där ansvaret för verksamhetens utförande, ekonomi och kompetensförsörjning ligger. Vid sidan om din roll som förvaltningsdirektör ansvarar du för lokalförsörjningsprocessen samt deltar aktivt i flera av våra medborgarprocesser. I din roll som processansvarig är ditt ansvar att driva processarbetet framåt och se till att processövergångar inom den egna processen och i förhållande till andra processer flyter smidigt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, en gedigen chefserfarenhet; gärna inom fastighetssektorn; och som löpande jobbar med att vidareutveckla dig som chef och ledare. Erfarenhet av process- och projektledning är meriterande. Du har påvisbar erfarenhet att ifrån ett ledningsperspektiv driva stora projekt inom utsatta ekonomiska ramar och utifrån upprättade kvalitetskrav. Du ska ha förmåga att driva verksamheten utifrån ett affärsmässigt tänk med fokus på din organisations uppdrag och med ett service- och kundperspektiv. Du har lösningsfokus och är inte främmande för att använda ny teknik och nya arbetssätt. Du är prestigelös och förstår att samspel med andra aktörer är en förutsättning för att lyckas. God struktur, integritet och lyhördhet är viktiga framgångsfaktorer i denna roll. Som chef är du tydlig och tillgänglig med stor närvaro i verksamheterna. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i din organisation så att det finns förutsättningar för alla att utvecklas, ta ansvar och nå resultat utifrån tydliga mål med värde för våra medborgare. Du förmår styra verksamheten så att resurser används effektivt och hållbart. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i din organisation. Du står för ett moget och stabilt ledarskap där du är uthållig i med- och motgång och förmår behålla och utveckla goda relationer över tid. Du är kommunikativ och vet hur du samspelar och profilerar verksamheten internt och externt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha jobbat i en politisk styrd organisation där du förstår vikten av samspelet mellan politisk styrning och tjänsteorganisation och där du i din roll garanterar ordning och reda, väl genomarbetade beslutsunderlag och leverans utifrån de uppdrag du får. Som medlem i kommunens ledningsgrupp har du en helhetssyn och tar ett kommunövergripande ansvar där du agerar för att den verksamhet som du ansvarar för samspelar med kommunens övriga verksamheter. Du är en kulturbyggare och agerar utifrån Botkyrka kommuns värdegrund vilket innebär att du har medarbetarna i fokus, är öppen, ansvarstagande, modig och energisk. Du leder verksamheten så att olikheter tillsammans berikar och skapar mervärde för helheten.

Arbetsplatsen

En av Sveriges mest dynamiska kommuner, Botkyrka, letar efter en driven, leveransinriktad, energisk person med stort intresse för fastighetsfrågor. Du lockas av utmaningen - en tydlig ledarroll i fortsatta utveckling av Tekniska förvaltningen. Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med ca 92 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Botkyrka har de senaste åren påbörjat en förändringsresa som bygger på medborgarkontakten och som är processtyrd utifrån de behov som medborgarna har av sin kommun. Fokus är medborgaren, att jobba tillsammans och med ett ökat medledaransvar och initiativ. Botkyrka kommun har en värdegrund som består av en ledstjärna medborgarens fokus och fyra värdeord; öppna, ansvarstagande, energiska och modiga. Läs mer om oss på www.botkyrka.se.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Varaktighet: Tillsvidare

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Caroline Kock

Telefon: 08-50645021


Hans Blecher, Rekryteringskonsult

Telefon: 08-506 450 49


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-03-31

Ange referensnummer: KS/2019:88


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! I den här rekryteringen samarbetar vi med vårt upphandlade searchföretag Mercuri Urval. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Fackliga företrädare nås via kommunens medborgarcenter 08-530 610 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018