Stäng meddelande

Vi söker en barnbibliotekarie med inriktning mellanåldern till Hallunda bibliotek


Arbetsuppgifter

Nu söker vi en barnbibliotekarie med fokus på mellanåldern. Du planerar och genomför aktiviteter, såsom bokprat inom Botkyrkas kulturella allemansrätt, och bidrar till utvecklingen av hela Bibliotek Botkyrkas barnverksamhet. För att lyckas i uppdraget som barnbibliotekarie krävs det att du arbetar nätverkande och utåtriktat i närområdet. I tjänsten ingår medieurval och -inköp för målgruppen, samt planering av program och lovaktiviteter tillsammans med kollegorna. Du ingår i Bibliotek Botkyrkas expertgrupp för barnbibliotekarier. Tjänsten ingår i Hallunda, Alby, Fittja biblioteksenhet med totalt 20 medarbetare. Hallunda bibliotek är din dagliga arbetsplats. Du tjänstgör kvällar och helger enligt schema.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk utbildning, inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annat som gagnar vår biblioteksverksamhet och den sökta tjänsten. Du behöver ha stort intresse för och kunskap om barns och ungas läslust och eget skapande, och arbetar för barns och ungas delaktighet och med att ta tillvara barns och ungas perspektiv. Du delar givetvis vår bibliotekssyn och idén om ett vidgat textbegrepp. Det är viktigt att du har erfarenhet av och känner engagemang för att verka i en interkulturell miljö. Du måste vara öppen, ansvarstagande, modig och energisk och beredd att söka och prova nya arbetsformer. Du har medborgarens fokus och låter det vara vägledande i ditt arbete. Du ska arbeta både självständigt och i samspel med andra. Du tar självklart ansvar och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du har med fördel erfarenhet av aktivt nätverksarbete. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är önskvärt. Vi vill att du i ditt personliga brev bland annat beskriver varför du vill arbeta i Botkyrka och hur du ser att du kan bidra till den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet i den ovan beskrivna riktningen. Ansökan mottas endast genom nedanstående länk.

Arbetsplatsen

Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Bibliotek Botkyrka består av sex bibliotek, alla formade i nära samspel med sina närområden och med invånaren som medaktör. Med stöd i kommunens ledord öppen, ansvarstagande, modig och energisk intar vi alltid medborgarens fokus. Biblioteksverksamheten i Botkyrka ska vara en motor i arbetet med lokal demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och interkulturalitet, och verka för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att bidra till att minska ojämlikheten mellan resursstarka och resurssvaga, bidra till interkulturella möten, demokratiutveckling och höjd kunskapsnivå. All verksamhet inom Bibliotek Botkyrka utgår från mänskliga rättigheter, demokrati och interkulturella förhållningssätt. Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Genom omvärldsorientering, experiment och nyskapande arbetar vi utifrån Botkyrka kommuns devis "Långt ifrån lagom". Vi utgår från att det är en styrka att äga flera språk. Den statliga satsningen Stärkta bibliotek, som vi nu sökt medel för, möjliggör för oss att snabba upp och fördjupa vårt uppsökande arbete gentemot bibliotekets prioriterade målgrupper. Hallunda bibliotek har ett särskilt uppdrag i organisationen, som gäller arbetet med medier på alla språk utom svenska, engelska och de nationella minoritetsspråken. På biblioteket arbetar idag en barnbibliotekarie, som i och med denna rekrytering får en förstärkning. Anställningen sker under förutsättning att vi får sökta medel.


Arbetsform

Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid, 100%, bestäms utifrån dina önskemål och förutsätter beviljade resurser

Tillträde: Tillträde 2019-09-01-2020-06-30, ev med möjlighet till förlängning.

Varaktighet: 6 månader eller längre

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Jenny Öström, Enhetschef

Telefon: 070-2254836


Agneta Borgestedt, HR-specialist

Telefon: 070-886 10 75


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-05-26

Ange referensnummer: KOF/2019:85


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018