Stäng meddelande

Skolkurator


Arbetsuppgifter

I uppdraget som kurator på Falkbergsskolan ingår du i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, två biträdande rektorer, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och SYV. Du är tillsammans med övriga i teamet en viktig del i elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. I arbetsuppgifterna som skolkurator ingår dessutom bland annat: - Stöd och samtal med elever enskilt och i grupp i främjande och förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer. - Stöd och motivationssamtal med enskilda elever och vårdnadshavare. - Delta i det systematiska uppföljningsarbetet av elevhälsan samt vara samordnare för arbetsprocessen runt skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Leda skolans trygghetsteam. - Delta i arbetet med att utreda och åtgärda kränkande behandling. - Arbeta i klass gällande exempelvis gruppstärkande processer och värdegrundsarbete samt aktivt vid behov hjälpa till med konflikthantering och medling mellan elever. - Samverka i det tvärprofessionella arbetet i elevhälsoteamet. - Delta i externa professionsnätverk. - Handledning och konsultation av skolpersonal. - Arbeta med krishantering och konfliktlösning. - Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning, habilitering,polis etc. - Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad socionom med bred kompetens och erfarenhet av att arbeta som skolkurator med främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på såväl individ- som organisations- och gruppnivå. Du är väl förtrogen med de styrdokument som gäller för arbetet såsom socialtjänstlagen och skollagen. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har god datorvana. Vi ser även att du har lätt för att skapa relationer och samarbeta men har också ett eget driv och förmåga att arbeta under eget ansvar. Du har en positiv elevsyn och tycker om att röra dig ute i verksamheten bland elever och lärare. Värdegrunds- och trygghetsarbetet är centralt och som kurator leder du skolans trygghetsteam. Du har förmågan att prioritera i ditt arbete och är trygg i ditt uppdrag och brinner för elevernas sociala utveckling.

Arbetsplatsen

Falkbergsskolan ska vara den bästa skolan för sina elever, en modern skola i tiden, där högsta prioritet är elevernas utbildning. Vår ambition är att ge förutsättningar för den absolut bästa kunskapsutvecklingen för alla våra elever. Vi vet att goda relationer mellan elever och vuxna skapar den trygghet som behövs för att få arbetsro, glädje och lust till lärande. Vår vision är att alla elever ska nå så långt som möjligt och ständigt utmanas för att bli ännu bättre. Vi ligger i framkant vad gäller pedagogisk utveckling och digitalt lärande och vi arbetar aktivt för att våra elever ska vara redo att möta framtiden.


Arbetsform

Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde 2 mars 2020 Alla som arbetar i skola behöver visa upp utdrag ur belastningsregistret. Detta kan beställas via polisens hemsida

Varaktighet: 6 månader eller längre

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Anna-Lena Bergman, Rektor

Telefon: 073-421 88 19

E-post: anna-lena.bergman@botkyrka.se


Carolina Ejenäs, Biträdande Rektor

Mobil: 070-180 60 44

E-post: carolina.ejenas@botkyrka.se


Lena Berg, Biträdande Rektor

Mobil: 070-180 62 14

E-post: lena.berg@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2020-01-04

Ange referensnummer: A919304


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019