Stäng meddelande

Myndighetschef Vård- och Omsorgsförvaltningen


Arbetsuppgifter

Som myndighetschef hos oss sporras du av utmaningar. Myndighetsutövningen genomgår just nu en stor förändringsresa, både utifrån den nya LSS-lagstiftningen och att Socialtjänstlagen ses över, men också utifrån vår organisering i beställare- och utförarorganisation. Du ansvarar för att arbetet bedrivs i enlighet med de lagkrav, författningar, processer och policys som utgör ramarna för verksamheten. En central del i detta är att verka för en kompetent och kostnadsmedveten verksamhet som håller hög kvalitet utifrån förvaltningens mål, processer och medborgarens fokus. Vårt viktigaste mål är nöjda medborgare. För att nå den målsättningen är en av de största utmaningarna i rollen att tydliggöra gränsdragningen mellan myndighet och utförare i beställare- och utförarorganisationen. Samtidigt som det är av största vikt att verksamheterna har ett nära samarbete med välfungerande informationsutbyte över gränserna. Du ansvarar således för att verksamheten skapar och upprätthåller kontakter med interna och externa samarbetspartners utifrån medborgarens fokus samt skapar förutsättningar för delaktighet för medborgaren. Ytterligare en av våra målsättningar är att ha en balanserad ekonomi. För det krävs att vi har resurseffektiva processer vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verksamma metoder. För att lyckas med det tror vi på innovation och mod att prova nya arbetssätt. Just därför pågår ett förändringsarbete av den ekonomiska processen inom förvaltningen där du kommer spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen. Du har fullständigt budgetansvar både totalt sett för myndighetsutövningen och för den egna enheten och ansvarar för att verksamhetens resultat systematiskt följs upp, analyseras, att avvikelser kommuniceras samt att det finns en kostnadsmedvetenhet i personalgruppen. Du ingår i ledningsgruppen på förvaltningen där vi tillsammans verkar för en strategisk utveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens verksamhet som helhet. Som myndighetschef har du det övergripande ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor för din grupp vilket innebär ansvar att följa policys, rutiner och processer inom personalområdet. Gruppen består av två sektionschefer (en mot SoL och en mot LSS), fyra verksamhetsutvecklare som arbetar mot hela förvaltningen, en demenssjuksköterska samt en anhörigsamordnare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en adekvat högskoleutbildning för tjänsten samt minst ett par års ledarerfarenhet som inneburit verksamhets-, personal- och budgetansvar där erfarenhet av att leda handläggare inom myndighetsutövning ska ha ingått. Vidare har du flerårig erfarenhet från myndighetsutövning, utredning och uppföljning och mycket goda kunskaper inom adekvat lagstiftning, ekonomi samt kunskap i arbetsrätt/arbetsmiljö. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda större förändringsarbeten, gärna inom myndighetsutövning, samt om du har erfarenhet av att bygga upp och/eller utveckla en beställare- och utförarorganisation inom myndighetsutövning. En grundförutsättning i rollen i är att du har stor vana och kunskap av digitala redskap och system samt mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Som ledare skapar du engagemang, delaktighet och motiverar andra att effektivt nå gemensamma mål. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. I samarbete med andra människor relaterar du till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar och kommunicerar konstruktivt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samt har en långsiktighet i ditt konsekvenstänk.

Arbetsplatsen

I vård- och omsorgsförvaltningen ingår verksamhetsområdet Myndighet som består av två sektioner, en för SoL och en för LSS. Här arbetar handläggare, samordnare, verksamhetsutvecklare samt demenssjuksköterska, totalt ca 50 medarbetare. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag och ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Brinner du precis som vi för att våra medborgare, äldre och personer med funktionsnedsättning, ska få det de har rätt till? Vi letar efter vår nya myndighetschef som alltid har medborgarens fokus i sitt dagliga arbete!


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Pia Bornevi, Förvaltningschef

E-post: pia.bornevi@botkyrka.se


Åsa Olsen, HR operativ chef

E-post: asa.olsen@botkyrka.se


Facklig(a) företrädare


Sista ansökningsdatum: 2019-01-20

Ange referensnummer: C24138


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka? Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018