Stäng meddelande

Enhetschef till vår utredningsenhet för beroende och psykisk ohälsa


Arbetsuppgifter

Du ansvarar för personal, planering samt det löpande arbetet inom enheten. Du har personal-, budget-, och verksamhetsansvar för 15-20 direktrapporterande medledare. Du ansvarar för att omsätta och skapa verklighet av förvaltningens mål och visioner och du är lyhörd för behov av utveckling och eventuella brister som verksamheten möter. I din roll som ledare handleder, motiverar och förser du dina medledare med de befogenheter som krävs för att nå de gemensamma målen. Du kommunicerar tydliga förväntningar, ger feedback och uppmärksammar dina medledares prestationer. Du är lyhörd för idéer och utvecklingsbehov i verksamheten och stöttar initiativ från medledarna. Du är ansvarig för medledarnas utveckling och följer upp sjukfrånvaro och ohälsa. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer och tillsammans med dem löser du eventuella samverkansproblem och utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt har du ansvar för att inga medborgare hamnar mellan stolarna. Du samverkar med kollegor och samarbetspartners både internt inom Socialförvaltningen men också med andra förvaltningar inom kommunen och med andra huvudmän som t.ex. Regionen, arbetsförmedling och försäkringskassa. I Botkyrka kommun arbetar tillämpar vi ett processorienterat arbetssätt. Du kommer att ha det operativa ledarskapet för processen och för att samordna resurser och kompetens inom den. Det innebär att: • driva förbättringsarbete utifrån de behov som uppstår, samt eventuella avvikelser och omvärldsförändringar som påverkar processen • om det finns behov av ett processteam, identifiera vilken kompetens som behövs och föreslå lämplig sammansättning av teamet • stå för metodkunskapen och ansvara för processteamets arbete • samordna processens gränssnitt mot andra verksamheter, andra processer och externa aktörer • lösa problem och samordningsbehov tillsammans med andra enhetschefer och medledare • fånga upp behov och kunskap i verksamheten och ansvara för att ta fram förslag på kompetensutveckling • ansvara för framtagande och uppdatering av processdokumentation

Kvalifikationer

Vi söker dig som har utbildning som socionom eller annan relevant högskoleutbildning och som har medborgarens fokus i allt som sker! Rättssäkerhet är för dig en självklarhet och du har relevant juridisk kompetens inom frågorna. Du har en gedigen kunskap inom området beroende, dess lagstiftning samt insatser. Du har också praktisk erfarenhet att handläggning och utredning. Du har en hög integritet i kombination med gott omdöme och din främsta uppgift är att ge medborgarna det stöd de behöver och har rätt till, oavsett organisatoriska strukturer eller hinder. Du är en inspirerande ledare med god självkännedom som tror på dina medledare och uppmuntrar till idéer och kreativitet. Du fångar medledarnas energi och engagemang och agerar möjliggörare för detta. Du har erfarenhet av, och ett stort intresse och engagemang för ledarskapsfrågor. Hos oss betyder det att vara en närvarande ledare, lyhörd för medledarnas behov men också tydlig och rak när det behövs. Du vågar vara chef när uppdraget kräver det och en coachande ledare i vardagen. Du är en god lagspelare som har en helhetssyn på organisationen och kommunen. Du är utmärkt på att samarbeta och samverka med andra samt att skapa och underhålla goda relationer. Du har erfarenhet av att genomföra och kommunicera politiskt fattade beslut och en god kunskap om kommunal ekonomistyrning och dess principer. Du är van att hantera och skilja på taktiska och operativa beslut och implementera i verksamheten och har erfarenhet av att jobba med förändrings- och utvecklingsarbete. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är mycket god och du förstår vikten av kommunikation för ett gott ledarskap. Meriterande: • Erfarenhet av processarbete • Kunskap inom området psykisk ohälsa • Erfarenhet av samarbete med externa parter som tex Beroendecentrum och Psykiatrin • Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation

Arbetsplatsen

Har du koll på läget? Kan du utredning vuxna som ett rinnande vatten? Tycker du att det är en självklarhet att arbeta utifrån medborgarens fokus? Är du en fena på att samarbeta? Gillar du att plocka upp bra idéer från medledare och tillsammans utveckla verksamheten? Fattar du vikten av en trygg och positiv arbetsmiljö där rutiner sitter och är en grund i en annars omväxlande tillvaro? Tycker du att ordning och reda, ständigt förbättringsarbete och kvalitetssäkring är A och O? Om ditt svar är JA - tveka då inte att höra av dig! Vi söker en enhetschef till vår utredningsenhet för beroende och psykisk ohälsa inom vuxenområdet, en enhet inom vår nya teambaserade organisation.


Arbetsform

Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1


Kontaktperson(er)

Leena Kuusipalo, Verksamhetschef

Telefon: 070-886 16 37


Facklig(a) företrädare

Facklig(a) företrädare, Fackliga företrädare, nås via kommunens växel

Telefon: 08-530 610 00


Sista ansökningsdatum: 2019-02-13

Ange referensnummer: SN/2019:83


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018