Stäng meddelande

Det här är kreativa Botkyrka

Botkyrka kommuns vision är att vi ska uppfattas som en av Sveriges mest kreativa kommuner. Här utvecklar vi och genomför idéer för framtiden.

Strategin Kreativa Botkyrka antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. Kreativa Botkyrka anger att Botkyrka ska präglas av ett tillåtande och kreativt klimat och att Botkyrkaborna i sin vardag ska veta att det finns närhet till möjligheter att utvecklas, ta plats och bidra till en hållbar utveckling utifrån sina egna intressen och förmågor.

Strategin banar väg för att Botkyrka kommun ska:

  • möjliggöra så att det blir lättare att ta egna initiativ och genomföra idéer i Botkyrka,
  • erbjuda tillåtande och kreativa mötesplatser,
  • bli bättre på att visa upp lokala idéer och initiativ,
  • utveckla stadsmiljön med kultur och kreativitet,
  • skapa utrymme för kreativa uttryck i den fysiska planeringen,
  • ge utbildning och kunskap för att frigöra kreativitet och
  • och mäta och följa upp Botkyrkas kreativa klimat.

Läs hela strategin i sin helhet. Du hittar den under rubriken Läs mer underst på sidan.

Från upplevelsesatsning till kreativa Botkyrka

I slutet av 90-talet och i spåret av den ekonomiska krisen såg Botkyrka kommun möjligheter att attrahera företag och inflyttare, stimulera lokala jobbtillfällen och ändra omvärldens schablonbild av ”förorten”. Det var upprinnelsen till ”upplevelsesatsningen”, som syftade till att vidga arbetsmarknaden och skapa attraktivitet genom satsningar på kultur och upplevelser. Samtidigt utvecklades kommunens stöd till den sociala ekonomin. Som en följd av detta stiftades det kreativa klustret Subtopia i Alby och cirkuskompaniet Cirkus Cirkör etablerade sig i kommunen.

Bilden av Botkyrka har genom kommunens satsningar på kultur, kreativitet och upplevelser stärkts i omvärlden, men satsningarna har inte alltid upplevts som angelägna för medborgarna. Samtidigt ser vi en trend med allt fler aktiviteter från lokalsamhället. Det handlar om initiativ inom socialt entreprenörskap, kultur, kreativitet och politik som tillsammans skapar en mer varierad bild av Botkyrka.

Genom strategin Kreativa Botkyrka tar vi nu nästa steg och ändrar samtidigt fokus från medborgarperspektiv till medborgarens perspektiv. Vi behöver se till att det blir lättare att ta egna initiativ och genomföra idéer i Botkyrka. Vi behöver också bli bättre på att säkerställa att lokala idéer och initiativ blir en del av berättelsen om Botkyrka med syfte att bidra till ökad attraktivitet, hemkänsla och förebilder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Näringsliv & arbete