Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Näringslivet i Botkyrka

I Botkyrka finns omkring 24 000 arbetstillfällen och cirka 6 000 företag inom olika branscher. Av kommunens cirka 39 000 förvärvsarbetande har cirka 12 000 jobb på hemmaplan. Största branscherna i antal företag är bygg, handel och verksamhet inom juridik, ekonomi och teknik.

Botkyrka är södra porten till Stockholm med ett perfekt läge vid E4/E20

  • 20 minuter med bil från Stockholm city
  • 22 minuter med tåg från Stockholm city
  • 35, 40 och 45 minuter från tre internationella flygplatser
  • 20 respektive 45 minuter från två internationella hamnar
  • 3,5 miljoner potentiella kunder
Företagsklimat

Botkyrka kommun jobbar aktivt för en positiv utveckling av företagsklimatet, och det finns olika regelbundna mätningar för att följa upp detta arbete. Nedan kan du läsa mer om nuläget i Botkyrka enligt dessa mätningar.

NKI - Nöjd Kund Index

En undersökning som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Man rankar kommunernas totala service samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs den senaste NKI-undersökningen för 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholm Business Alliancelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt Näringsliv

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta
och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika
tungt. 2017 års ranking bygger på en enkätundersökning till
företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en
tredjedel statistik från SCB och UC. Botkyrka kommun gick från plats 144 till 145 2017.

Läs mer om rankingen från 2017länk till annan webbplats

Syna

​Varje år delar kreditupplysningsföretaget Syna ut priset Bästa Tillväxt
till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar
boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den
kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går
med vinst. Botkyrka kommun har vunnit första plats i tillväxt två år i rad, 2018 och 2019.

Botkyrka har vunnit Bästa Tillväxt fem gånger tidigare: 2010,2012, 2016, 2017 och 2018.

Läs den senaste undersökningen 2019länk till annan webbplats

Etableringsområden

Gemensamt för etableringsområdena är mycket goda kommunikationer – E4/E20 både norr- och söderut, riksväg 226, tunnelbana, pendeltåg och snabba tågförbindelser ut på stambanan.

Alfred Nobels Allé

Framtida etableringsmöjligheter finns med nya tomter, totalt 1,87 ha kvartersmark för företag inom medicinteknik. Botkyrka kommun har planer på att bilda ett kluster inom Life-Science på grund av närheten till Flemingsberg som är en av regionens mest innovativa stadskärnor mellan akademi, forskning och näringsliv.

Värdering på marken har ännu inte gjorts, därför har tomtpriset inte fastställts än.

För mer information om Alfred Nobels Allé läs mer härlänk till annan webbplats

Rikstens företagspark

Detaljplanen för Rikstens Företagspark etapp 1 är klar och kommer att innehålla ungefär 7 ha kvartersmark. I dagsläget pågår projektering av lokalgator. Projekteringen av Pålamalmsvägen är klar och kommer att flyttas hösten 2019. Tomterna kommer att säljas under hösten 2019 till företag inom byggbranschen.

I nästa detaljplan etapp 2 tillkommer ytterligare ca 13 ha tomtmark. Detaljplanen etapp 2 har startat upp under våren 2019 och kommer att bli antagen under våren 2020. Marken beräknas preliminärt vara byggklar 2020/2021.

Det finns möjligheter för både små och stora företag att etablera sig. Närhet till både den regionala kärnan Flemingsberg och Södertörnsområdet.

För mer information om Rikstens företagspark läs mer här länk till annan webbplats

Södra Porten

Botkyrka kommun tillsammans med Skanska utvecklar exploateringsområdet Botkyrka Södra Porten, i anslutning till E4:an och Eriksbergs industriområde. Botkyrka Södra porten till Stockholm blir en plats som ger goda möjligheter för en rad verksamheter. Som ett nav vid infarten till Stockholm skapas möjligheter i en växande omgivning. Den totala tomtarean är 370 000 m2. Tidplan för försäljning beräknas starta 2023/2024 och prisuppgift saknas på tomterna.

För mer information om Södra porten läs mer här

Vid frågor kring etableringsområdena kontakta näringslivsenheten, foretag@botkyrka.se

Vid intresse för köp av mark fyll i en intresseanmälan och skicka in till foretag@botkyrka.se


Företagsregister

Botkyrka kommuns företagsregister heter Business och hämtar sin företagsfakta från Statistiska centralbyrån, Bolagsverket och Skatteverket.

Mark och lokaler
Styrdokument
For investors (in English)

Stockholm Business Region Development (SBRD) is the official investment promotion agency of Stockholm. We work on a long-term basis with the marketing and development of Stockholm and the Stockholm region as a business destination.

Stockholm Business Region Development (SBRD) assists and informs corporate investors about business opportunities in the Stockholm region. We also provide advice and practical assistance, free of charge, to companies setting up or expanding business operations in Stockholm. The goal is to become the leading growth region in Northern Europe

SBRD is a subsidiary to Stockholm Business Region. Stockholm Business Region is fully owned by the City of Stockholm.

Advisory Board

To strengthen our link with the Stockholm business community, an advisory board is associated with Stockholm Business Region Development. Members are appointed annually by the Stockholm Business Region’s board.

Phone:
+46(0)8-508 280 00

E-mail
invest@stockholm.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020
Näringsliv & arbete