Stäng meddelande

Näringslivet i Botkyrka

I Botkyrka finns omkring 24 000 arbetstillfällen och cirka 6 000 företag inom olika branscher. Av kommunens cirka 39 000 förvärvsarbetande har cirka 12 000 jobb på hemmaplan. Största branscherna i antal företag är bygg, handel och verksamhet inom juridik, ekonomi och teknik.

Botkyrka är södra porten till Stockholm med ett perfekt läge vid E4/E20

 • 20 minuter med bil från Stockholm city
 • 22 minuter med tåg från Stockholm city
 • 35, 40 och 45 minuter från tre internationella flygplatser
 • 20 respektive 45 minuter från två internationella hamnar
 • 3,5 miljoner potentiella kunder
Företagsklimat

Botkyrka kommun jobbar aktivt för en positiv utveckling av företagsklimatet, och det finns olika regelbundna mätningar för att följa upp detta arbete. Nedan kan du läsa mer om nuläget i Botkyrka enligt dessa mätningar.

NKI - Nöjd Kund Index

En undersökning som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Man rankar kommunernas totala service samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. De serviceområden som mäts är: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs den senaste NKI-undersökningen för 2017länk till annan webbplats

Stockholm Business Alliancelänk till annan webbplats

Svenskt Näringsliv

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta
och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika
tungt. 2017 års ranking bygger på en enkätundersökning till
företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en
tredjedel statistik från SCB och UC. Botkyrka kommun gick från plats 144 till 145 2017.

Läs mer om rankingen från 2017länk till annan webbplats

Syna

​Varje år delar kreditupplysningsföretaget Syna ut priset Bästa Tillväxt
till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Syna granskar
boksluten från alla svenska aktiebolag, och utmärkelsen går till den
kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går
med vinst. Botkyrka har klättrat från åttonde plats 2015 till en andra plats
bland Stockholms kommuner 2017.

Botkyrka har vunnit Bästa Tillväxt två gånger tidigare: 2012 och 2010.

Läs den senaste undersökningen 2017länk till annan webbplats

Etableringsområden

Gemensamt för etableringsområdena är mycket goda kommunikationer – E4/E20 både norr- och söderut, riksväg 226, tunnelbana, pendeltåg och snabba tågförbindelser ut på stambanan.

Vid frågor kontakta Rana Malaki (vik. näringslivsstrateg) på 072-585 16 40 eller rana.malaki@botkyrka.se

Intressanmälan för köp av mark

Södra Porten

Riksten företagspark

Detaljplan är under framtagande. Den färdiga detaljplanen (del 1) kommer att innehålla ungefär 7 ha kvartersmark. I nästa etapp tillkommer ytterligare ca 13 ha tomtmark. Detaljplanen (del 1) väntas bli klar våren 2018 och marken i område 1 beräknas preliminärt vara byggklar 2020/2021.

Alfred Nobels allé

Nu finns en klar detaljplan för Alfred Nobels Allé i Botkyrka. Därefter sker utbyggnad av gata och VA. Tomterna beräknas vara byggklara 2018.

 • Tomtpris ej fastställt.
 • Tomtarea: 22 000 m2
 • Illustrationsbilden nedan visar antal respektive storlek på tomterna. Planen är under utarbetande, i granskningsskedet av planprocessen och ännu inte antagen.
 • Kontakt: Näringslivsenheten, foretag@botkyrka.se
 • Intresseanmälan är öppen
 • Mer om Alfred Nobels allé
Företagsregister

Botkyrka kommuns företagsregister heter Business och hämtar sin företagsfakta från Statistiska centralbyrån, Bolagsverket och Skatteverket.

Mark och lokaler
Styrdokument
For investors (in English)

Stockholm Business Region Development (SBRD) is the official investment promotion agency of Stockholm. We work on a long-term basis with the marketing and development of Stockholm and the Stockholm region as a business destination.

Stockholm Business Region Development (SBRD) assists and informs corporate investors about business opportunities in the Stockholm region. We also provide advice and practical assistance, free of charge, to companies setting up or expanding business operations in Stockholm. The goal is to become the leading growth region in Northern Europe

SBRD is a subsidiary to Stockholm Business Region. Stockholm Business Region is fully owned by the City of Stockholm.

Advisory Board

To strengthen our link with the Stockholm business community, an advisory board is associated with Stockholm Business Region Development. Members are appointed annually by the Stockholm Business Region’s board.

Phone:
+46(0)8-508 280 00länk till annan webbplats

E-mail
invest@stockholm.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2019
Näringsliv & arbete