Gemensamt för etableringsområdena är mycket goda kommunikationer – E4/E20 både norr- och söderut, riksväg 226, tunnelbana, pendeltåg och snabba tågförbindelser ut på stambanan.

Alfred Nobels Allé

Framtida etableringsmöjligheter finns med nya tomter, totalt 1,87 ha kvartersmark för företag inom medicinteknik. Botkyrka kommun har planer på att bilda ett kluster inom Life-Science på grund av närheten till Flemingsberg som är en av regionens mest innovativa stadskärnor mellan akademi, forskning och näringsliv.

Värdering på marken har ännu inte gjorts, därför har tomtpriset inte fastställts än.

För mer information om Alfred Nobels Allé läs mer härlänk till annan webbplats

Rikstens företagspark

Detaljplanen för Rikstens Företagspark etapp 1 är klar och kommer att innehålla ungefär 7 ha kvartersmark. I dagsläget pågår projektering av lokalgator. Projekteringen av Pålamalmsvägen är klar och kommer att flyttas hösten 2019. Tomterna kommer att säljas under hösten 2019 till företag inom byggbranschen.

I nästa detaljplan etapp 2 tillkommer ytterligare ca 13 ha tomtmark. Detaljplanen etapp 2 har startat upp under våren 2019 och kommer att bli antagen under våren 2020. Marken beräknas preliminärt vara byggklar 2020/2021.

Det finns möjligheter för både små och stora företag att etablera sig. Närhet till både den regionala kärnan Flemingsberg och Södertörnsområdet.

För mer information om Rikstens företagspark läs mer här länk till annan webbplats

Södra Porten

Botkyrka kommun tillsammans med Skanska utvecklar exploateringsområdet Botkyrka Södra Porten, i anslutning till E4:an och Eriksbergs industriområde. Södra porten ska bli ett nytt handels- och företagsområde med kontor, företags- och servicetjänster. Den totala tomtarean är 370 000 m2. Tidplan för försäljning beräknas starta 2023/2024 och prisuppgift saknas på tomterna.

För mer information om Södra porten läs mer härlänk till annan webbplats

Vid frågor kring etableringsområdena kontakta näringslivsenheten, foretag@botkyrka.se

Vid intresse för köp av mark fyll i en intresseanmälan och skicka in till foretag@botkyrka.se