Gemensamt för etableringsområdena är mycket goda kommunikationer – E4/E20 både norr- och söderut, riksväg 226, tunnelbana, pendeltåg och snabba tågförbindelser ut på stambanan.

Vid frågor kontakta Rana Malaki (vik. näringslivsstrateg) på 072-585 16 40 eller rana.malaki@botkyrka.se

Intressanmälan för köp av mark

Södra Porten

Riksten företagspark

Detaljplan är under framtagande. Den färdiga detaljplanen (del 1) kommer att innehålla ungefär 7 ha kvartersmark. I nästa etapp tillkommer ytterligare ca 13 ha tomtmark. Detaljplanen (del 1) väntas bli klar våren 2018 och marken i område 1 beräknas preliminärt vara byggklar 2020/2021.

Alfred Nobels allé

Nu finns en klar detaljplan för Alfred Nobels Allé i Botkyrka. Därefter sker utbyggnad av gata och VA. Tomterna beräknas vara byggklara 2018.