Störningsinformation:
Vattenläcka i Tumba - nu åtgärdad
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Avfall och återvinning

En stor del av avfallshanteringen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB. Det är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av fem kommuner på Södertörn.

Miljöenheten i Botkyrka kommun kontrollerar att företag och andra verksamheter följer de lagar som gäller på miljöområdet. Vi ger också råd och information i de här frågorna.

Farligt avfall

Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors och djurs hälsa om det hanteras fel. Därför är det viktigt att du sorterar det för sig så att det kommer till rätt sorts behandling. Farligt avfall kan vara t. ex. spilloljor, färg, kemikalierester, lysrör och bilbatterier. Olja och slam från oljeavskiljare klassas också som farligt avfall.

Farligt avfall hämtas av SRV eller annan godkänd entreprenör. Mindre mängder av vissa sorter av farligt avfall kan du köra själv, men först efter anmälan till Länsstyrelsen. Den enda anläggningen i närområdet där företag kan lämna farligt avfall är SRV:s anläggning Sofielund vid Gladö kvarn i Huddinge.

Förvaring av farligt avfall

Grundregeln är att avfallet inte ska riskera att förorena miljön. Några bra hållpunkter är:

  • Förvara avfallet på en torr och regnskyddad plats där obehöriga inte kan komma åt det.
  • Håll ordning och märk upp behållare med avfall.
  • Se till att flytande avfall inte står nära något avlopp eller dagvattenbrunn. Avfallsbehållarna kan också ställas i en invallning som kan samla upp eventuellt spill.

Hur dokumenterar jag min hantering?

Vid inspektion från miljöenheten ska företaget kunna visa vad man gör av sitt avfall och hur mycket farligt avfall som har uppstått i verksamheten. Det betyder bland annat att du behöver spara fakturor från hämtningsföretag eller kvitto från inlämningsställe.

Övrigt avfall

Annat avfall som du får i din verksamhet kan du själv köra till någon av SRV:s återvinningscentraler i regionen. Återvinningscentralerna tar emot till exempel trä, papper, plast, metallskrot, rena schaktmassor eller mindre mängder rivningsmaterial.

För att din verksamhet ska få lämna avfall på återvinningscentralen behöver du ha ett företagskort. Företagskortet kan du ansöka om på SRV:s hemsida. Kortet berättigar till 10 lämningstillfällen upp till 3 m3 avfall per gång. Observera att avfallet inte får vara blandat i påsar utan ska vara sorterat och överskådligt. Ett annat alternativ är att anlita valfritt avfallsbolag som erbjuder hämtning vid fastigheten.

Hushållsavfall

Som hushållsavfall räknas matrester, påsar, hushållspapper och liknande. Hushållsavfall får du inte köra själv. SRV har monopol på hämtningen av hushållsavfall. Den som får hushållsavfall från sin verksamhet ska anlita SRV för hämtning.

Mer information om källsortering och vad som händer med soporna efteråt hittar du på SRV återvinningslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida samt på Sveriges avfallsportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2018
Näringsliv & arbete