Stäng meddelande

Avgifter för miljö- och livsmedelstillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa gäller avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel.

Miljöenheten tar ut en avgift enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Avgiften tas ut antingen i form av en årlig avgift eller som en timavgift baserad på den tid som läggs ned vid handläggning i ärendet.

Verksamheter med regelbunden tillsyn betalar en fast årlig avgift, övriga betalar timavgift. Den årliga avgiften innefattar en grundtillsyn. Detta innebär att en extra avgift (timavgift) kan tas ut, exempelvis vid brister i verksamheten eller vid befogade klagomål.

Livsmedelskontroll

Timavgiften för livsmedelskontroll är 1 270 kr. Den är baserad på Sveriges kommuner och landsting, SKLs, uträkning där samtliga kostnader för livsmedelskontrollen i Botkyrka har tagits med.

De årliga avgifterna för livsmedelskontroll är baserade på timavgiften.

Mer information hittar du under livsmedelsföretag.

Miljö och hälsoskyddstillsyn

Timavgiften för miljö- och hälsoskyddstillsyn, strålskydd, tobak, folköl och tillsyn av vissa receptfria läkemedel är 1 104 kr. Timavgiften är baserad på Sveriges kommuner och landsting, SKLs, uträkning där samtliga kostnader för tillsynen har tagits med.

Hur stor den årliga avgiften är för miljö- och hälsoskyddstillsyn beror på vilken typ av verksamhet det är, samt vilka risker den kan medföra för människors hälsa och miljön. Verksamheter med årlig avgift klassas in i en avgiftskod enligt taxebilaga 1 och taxebilaga 2.

Samtliga taxor och bilagor hittar du under rubriken "Relaterade dokument" längst ner på sidan.

Avgifter för serveringstillstånd hittar du på sidan serveringstillstånd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2020
Näringsliv & arbete