Stäng meddelande

Bygglov för företag och större byggen

Om du ska bygga en ett flerbostadshus, byggnad för verksamhet eller en anläggning måste du ha ett bygglov.

Om du ska bygga en byggnad med flera bostäder, för en verksamhet eller sätta upp någon form att större anläggning måste du söka bygglov innan du gör det. Du behöver ett bygglov även om du gör förändringar på något av dessa. Kontakta kommunens bygglovhandläggare om du är osäker.

Drop-in

Du som företagare välkommen att ställa dina frågor till bygglovshandläggare på Näringslivscenter i Botkyrka Kommun.

Öppettider:

Tisdagar och onsdagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Observera att drop-in tiderna endast gäller företagsärenden. Ingen​ tidsbokning krävs.

Ordinarie drop- in för företag gör ett sommaruppehåll v. 27-32.

Varmt välkommen!

Hur är taxan för bygglov uppbyggd?

När du söker ett bygglov måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet. Bygglovsavgiften justeras varje år för att vara anpassad till våra utgifter.

Bygglovsavgiften faktureras när vi har tagit beslutet om bygglovet.

Andra avgifter som tillkommer

Karta

Utöver bygglovsavgiften kostar också de kartor som behövs för bygglovet. I prislistan kan du läsa vilken karta som behövs för vilken typ av bygglov. Och du kan läsa mer om kartuppdrag på våra sidor om kartbeställning och mättjänster.

Planavgift

Beroende på hur detaljplanen är skriven och när den gjordes kan det också tillkomma en planavgift.

Prislista för bygglov

Under "Relaterade dokument" hittar du prislistan för bygglov som gäller från den 1 januari 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2019
Näringsliv & arbete