Stäng meddelande
18 års gräns vid köp av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel

Försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel


Innan du börjar sälja folköl, tobaksvaror och elektroniska cigaretter (e-cigaretter) måste du anmäla detta till miljöenheten. Obs Du kan inte söka tobakstillstånd förrän 1 juli 2019.

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.

Observera att lagen om försäljning av e-cigaretter är ny och kräver separat anmälan även om du tidigare anmält försäljning av tobak. Det är du som äger butiken som har ansvar för att försäljningsreglerna följs.

Ny tobakslag gäller från 1 juli 2019

Från och med 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak ansöka om försäljningstillstånd hos kommunen. Ansökningsblanketter kommer att finnas på Botkyrka kommuns hemsida från 1 juli 2019. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd.

När du ansöker ska du även bifoga ett egenkontrollprogram. Botkyrka kommun kommer att ta ut en avgift för att pröva ansökan om försäljningstillstånd. Hur stor avgiften blir är ännu inte bestämt.

Botkyrka kommun kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuellt tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden.

Du får fortsätta att sälja tobak till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte. Kraven på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja folköl eller e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.
Även du som är partihandlare och säljer tobak till företag måste från den 1 juli 2019 ansöka om försäljningstillstånd på samma sätt som försäljning i detaljhandel.

Ålderskontroll och straffansvar

Det är förbjudet att sälja tobaksvaror, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel till någon som inte fyllt 18 år. Fråga alltid efter legitimation på personer som du tror är under 25 år. Det är den som säljer som har ett personligt straffansvar. Det betyder att det är den person som har sålt varan som kan straffas om den säljer varor till personer under 18 år. Straffet är böter eller fängelse.

Regler om märkning av tobaksvaror och örtprodukter för rökning

Från den 20 maj 2017 måste alla tobaksvaror som säljs ha hälsovarningar och information om rökavvänjning. Det är inte tillåtet att sälja tobak som har smak eller lukt. Förpackningen får heller inte ha uppgifter som kan tolkas att den är mindre skadlig än andra tobaksprodukter.

Örtprodukter för rökning är produkter som är baserade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan förbrukas via förbränning. De omfattas också av tobakslagen och ska vara försedda med en hälsovarning som lyder: att röka denna produkt skadar din hälsa.

Det får inte finnas information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid. Det är inte heller tillåtet att erbjuda rabatt på tobaksvaror, ge bort eller erbjuda ta två varor till priset av en. Produkterna får inte likna livsmedel eller kosmetiska produkter.

Läs mer om reglerna på Folkhälsomyndigheten hemsida via länken underst på sidan.

Tobak - rökfria lokaler

Det är förbjudet att röka tobak i restauranger. Det är du som har ansvar för lokalen eller serveringen som ska se till att gäster inte röker tobak. Det är inte heller tillåtet att röka på skolgårdar eller andra utrymmen där allmänheten har tillträde. Det är dock tillåtet att röka tobak på uteserveringar.

Sälja tobaksvaror

Vill du sälja tobaksvaror måste du anmäla detta till miljöenheten innan du börjar sälja. Med anmälan ska du även skicka in ditt egenkontrollprogram. Regler kring tobak hittar du i tobakslagen men det finns även bestämmelser i tobaksförordningen och i föreskrifterna från folkhälsomyndigheten.

Mer information om anmälan och blanketter hittar du på sidan Försäljning av tobaksvaror.

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin

Den 1 juli 2017 kom en ny lag om att du som säljer elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller påfyllningsbehållare med nikotin ska anmäla detta till kommunen. Du ska även ha ett egenkontrollprogram som skickas med anmälan. Mer information om anmälan och blanketter hittar du på sidan Försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller påfyllningsbehållare med nikotin.

I butiken ska det finnas information om 18 årsgränsen. Från den 1 januari 2018 måste e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ha hälsovarningar och innehållsdeklaration. I förpackningen ska det också finnas ett informationsblad.

Det är du som säljer som har ansvar för att känna till vad lagen om elektroniska cigaretter och påfyllandsbehållare och vad förordningen innebär. Du har också ansvar för att reglerna följs. Mer information hittar du via länken till Folkhälsomyndigheten längst ned på sidan.

Sälja eller servera folköl

Vill du sälja eller servera folköl måste du först ha anmält försäljning eller servering av livsmedel, därefter kan du skicka in en anmälan om försäljning eller servering av folköl till miljöenheten. Reglerna om folköl finns i alkohollagen.

Mer information och anmälningsblankett hittar du på sidan Anmälan om försäljning av folköl.

Sälja vissa receptfria läkemedel

Vill du sälja receptfria läkemedel måste du anmäla det till Läkemedelsverket. Länk till läkemedelsverket finns underst på sidan eller till höger på sidan Anmälan om receptfria läkemedel.

Kontrollköp

Kontrollköp är en metod för att kontrollera om butiker följer lagen som säger att man ska vara förvissad om att den som man säljer till är 18 år. Ett kontrollköp görs på uppdrag av kommunen och utförs av en person som fyllt 18 år men som ser ung ut. Kontrollköparen ska försöka köpa varor med åldersgräns utan att ha legitimation. Du ska neka försäljning om du inte är säker på att personen är 18 år.

Meddela ändringar och upphörande

Om du har ändrat något gällande din försäljning eller om du ska upphöra med försäljningen måste du anmäla detta till kommunen. Gäller det ändringar vid försäljning av receptfria läkemedel ska du kontakta Läkemedelsverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Näringsliv & arbete