Stäng meddelande

Försäljning av tobaksvaror


Anmälan kan göras till och med 30 juni 2019

Du som ska sälja tobaksvaror är skyldig att anmäla detta till miljöenheten. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Från den 1 juli 2019 måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd. Ansökningsblanketter kommer att finnas på Botkyrka kommuns hemsida från 1 juli 2019.

Med anmälan ska du skicka in en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

Kommunen har en handläggningstid på max 10 dagar.

Egenkontrollprogram

För att kontrollera försäljningen är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram.

Avanmälan

Om du upphör med din tobaksförsäljning ska du meddela detta till miljöenheten via telefon eller e-post.

Avgift

Miljöenheten tar ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 2 144 kr. Avgiften tas ut från och med det år då försäljningen startar.

Information om försäljning

  • Du får endast sälja till personer över 18 år.
  • Du bör kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år.
  • Du får inte sälja till någon som du misstänker ska langa varorna till personer under 18 år.
  • Det måste finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen.
  • Du får inte sälja lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19/20 stycken.
  • Förpackningarna ska vara försedda med rätt märkning/hälsovarning på svenska.
  • Det får inte finnas reklam utanför butiken eller på skyltar i fönstret.

Fler regler finns i Tobakslagen (1993:581) och i annan relevant lagstiftning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Näringsliv & arbete