18 års gräns vid köp av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel

Försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel

Innan du börjar sälja tobaksvaror, elektroniska cigaretter och folköl måste du anmäla detta till miljöenheten. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket.

Ålderskontroll

För att få köpa tobaksvaror, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel måste man vara 18 år. Fråga alltid efter legitimation om du är osäker.

Nya regler kring tobaksvaror

Från den 20 maj 2016 gäller nya regler för försäljning av tobaksvaror. Det har bland annat tillkommit nya märkningskrav för förpackningarna som ska ha hälsovarningar och information om rökavvänjning. Förpackningarna ska även vara märkta med datum och plats för tillverkning. Det är inte längre tillåtet att sälja tobak som har smak eller lukt. Förpackningen får inte ha uppgifter som kan tolkas att den är mindre skadlig än andra tobaksprodukter. 

Örtprodukter för rökning omfattas numer också av tobakslagen och dessa ska vara försedda med hälsovarning. Det är inte tillåtet att erbjuda rabatt, ge bort eller erbjuda ta två varor till priset av en. Tobaksvaror får inte heller likna livsmedel eller kosmetiska produkter.

Från den 20 maj 2017 måste alla tobaksvaror som säljs ha den nya märkningen (undantagna är rulltobak i påsar). Läs mer om de nya reglerna på Folkhälsomyndigheten hemsida via länken underst på sidan.

Sälja tobaksvaror

Vill du sälja tobaksvaror måste du anmäla detta till miljöenheten. Du måste även känna till vilka regler som gäller. Mer information och anmälningsblankett hittar du på sidan Anmälan om försäljning av tobaksvaror i högermarginalen.

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin

Från den 1 juli 2017 kommer en ny lag om att du som säljer elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller påfyllnadsbehållare med nikotin ska anmäla detta till kommunen. Du ska även ha ett egenkontrollprogram som skickas med anmälan.


Från den 1 juli 2017 gäller att den som vill köpa e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin ska vara 18 år. Det ska även finnas information om detta i butiken. E-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska ha hälsovarning. Det är du som säljer som har ansvar för att reglerna följs.
För mer information se länk till folkhälsomyndigheten nedan.

Sälja eller servera folköl

Vill du sälja eller servera folköl måste du anmäla detta till miljöenheten. Du måste även känna till vilka regler som gäller. Mer information och anmälningsblankett hittar du på sidan Anmälan om försäljning av folköl i högermarginalen.

Sälja vissa receptfria läkemedel

Vill du sälja receptfria läkemedel måste du anmäla det till Läkemedelsverket. Länk till läkemedelsverket finns underst på sidan eller till höger på sidan Anmälan om receptfria läkemedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2017
Näringsliv & arbete