Livsmedelsföretag

Äpple

Foto: Sten Modén

På dessa sidor kan du hitta information om de regler som gäller när du driver ett företag som hanterar livsmedel. Följ länkarna i menyn till vänster för att läsa mer.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan ska lämnas in senast 14 dagar innan verksamheten ska starta. Blanketter hittar du på sidan starta och driva livsmedelsföretag se marginalen till vänster.

Livsmedelskontroll

Miljöenheten kontrollerar Botkyrkas restauranger, storhushåll, gatukök, livsmedelsindustrier och matbutiker för att se till att maten vi äter är av god kvalitet. Vi ger också råd till den som ska starta en livsmedelsverksamhet t.ex. restauranger eller butiker och vi rycker ut vid misstänkta matförgiftningar.

Vårt mål är att livsmedel som hanteras ska hålla så hög kvalitet att människors hälsa och välbefinnande inte påverkas negativt.

Livsmedelslagstiftningen ska styras av följande mål:

  • Att skydda människors liv och hälsa och tillvarata konsumenternas intressen med beaktande av djurs hälsa och välbefinnande, växtskyddet och miljön.
  • Att förverkliga fri rörlighet för livsmedel och foder inom EU.
  • Att beakta befintliga eller planerade internationella standarder.
  • Om du vill veta mer kan du kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på miljöenheten.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2017
Näringsliv & arbete