Stäng meddelande

Livsmedelsföretag

Här finns information om hur du anmäler din livsmedelshantering till miljöenheten. Har du frågor om att starta företag kan du få hjälp via näringslivscenter, se nedan under relaterade länkar.

Covid-19 och matservering

Det finns många funderingar hur man som livsmedelsföretag ska förhålla sig till smittspridningen av Corona (Covid-19). Här nedan finns länkar till Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, varvid information uppdateras löpande:

Företag - coronavirus (Livsmedelsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentliga kök - coronavirus (Livsmedelsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler för restauranger och krogar (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar om restauranger under corona

Vad gäller på restauranger och caféer?

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. De som driver en restaurang, bar eller ett café måste därmed göra det de kan för att förhindra att sjukdomen covid-19 sprids. Det innebär bland annat att se till att det inte förekommer någon trängsel mellan gästerna i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Restauranggästerna ska kunna hålla ett avstånd till varandra.

Vilket avstånd mellan besökare är tillräckligt för att det inte ska uppstå trängsel?

Det är svårt att definiera vad trängsel är eftersom lokaler och verksamheter ser olika ut. En riktlinje kan vara att hålla lite mer än en armlängds avstånd till varandra.

Är det tillåtet att på en restaurang beställa över disk och sedan sätta sig och invänta servering?

Om det är möjligt att utan trängsel låta gästerna beställa och hämta sin mat går det bra. Dock ska mat och dryck alltid intas sittandes vid ett bord.

Är det tillåtet med buffé där gästerna tar mat själv och sedan sätter sig?

Ja, om gästerna kan plocka sin mat utan att trängas är det tillåtet. Vid köer bör en armlängds avstånd finnas mellan gästerna.

Kan gäster på ett café beställa kaffe vid disken och sedan sätta sig vid valfritt bord?

Ja, men gästerna ska inte stå och trängas framför disken med andra gäster.

Vad kan kommunen göra om det är för trångt på en restaurang eller ett café?

Får kommunen indikationer på brister på en restaurang eller ett café kommer den informationen ligga till grund för de verksamheter där kommunen kommer att utföra tillsyn. Vid den tillsynen som utförs informerar kommunen om de råd och riktlinjer som finns och följer upp att de efterlevs. Vid behov kan kommunen komma att fatta beslut om åtgärder.

Det står i smittskydds­lagen att var och en i samhället genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder ska medverka till att förhindra spridning av smitt­samma sjukdomar. Avsikten med föreskriften är att minska riskerna för smittspridning av covid-19 och inte att stänga ned restauranger och caféer m.m.

Vad gäller i butiker, köpcentrum och gallerior?

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att göra vad de kan för att minska risken för att sjukdomen covid-19 sprids. Det kan till exempel innebära att verksamheterna ska informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i golvet i köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ.

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller visa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Vad kan kommunen göra om det är trång och mycket folk i en butik, köpcentrum eller i en galleria?

I butiker gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12). Enligt dessa råd är det var och ens ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrift, HSLF-FS 2020:12. Det finns inte någon utpekad myndighet för kontroll av föreskrifterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte någon möjlighet att följa upp eller ingripa vid klagomål om att föreskrifterna inte följs.

Anmälan för att starta en livsmedelsverksamhet

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet som till exempel en pizzeria, livsmedelsbutik eller importera livsmedel, ska anmäla det till miljöenheten.

Vi behöver din anmälan 14 dagar innan du startar. Du kan anmäla genom att använda vår e-tjänst. Den hittar du nedan under "Relaterade länkar". För att använda e-tjänsten måste du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar det från din bank eller från Telia. Läs mer om e-legitimation under "Relaterade länkar". I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så behöver du inte fylla i dem själv. Även det finns det mer information om nedan under "Relaterade länkar".  Om du inte vill  anmäla via e-tjänsten går det bra att skicka in blanketten "Registrering/Godkännande av livsmedelsanläggning - anmälan/ansökan"  som du hittar nedan under "Relaterade länkar".

När du fått ett beslut från oss om att vi har registrerat din verksamhet kan du starta. Har du inte fått något beslut om registrering från oss efter 14 dagar du skickat in din anmälan, kan du starta ändå. När du skickar in din anmälan via vår e-tjänst får du besked om att vi mottagit din anmälan direkt, senare kommer du få beslut om registrering. Glöm inte att anmäla om du upphör eller ändrar i din verksamhet, till exempel byter bolagsform eller hantering. Anmäl ändringar i din verksamhet via e-tjänsten eller blanketten. Anmäl om du upphör via telefon eller mejl.

Animalieanläggning och primärproduktion

Om du ska hantera animaliska råvaror som råa ägg, kött och fisk och sedan sälja dessa produkter till andra livsmedelsföretag måste du ha ett godkännande innan du startar. För att ansöka om godkännande kontaktar du Livsmedelsverket. Vilka anläggningar som omfattas av ett godkännande finns i EG förordning 853/2004.

Om du är verksam inom primärproduktionen ska du kontakta Länsstyrelsen.

Avgift

När du har skickat in en anmälan om registrering kommer vi att ta ut en avgift för registreringen. Just nu är avgiften 1 270 kr. Vi kommer också skicka ut ett beslut på en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek är bland annat beroende av vilken typ av hantering och omfattning du har.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Näringsliv & arbete